Stupeň ochrany krytom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde (IP je z anglického international protection (rating), často interpretované ako ingress protection (rating)) definovanom medzinárodným štandardom ISO 20653, na Slovensku v "STN EN 60529 (33 0330) Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód)". Kód tvoria 2 cifry: prvá udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody. Maximálny možný stupeň krytia je IP69.

Prvá číslica[upraviť | upraviť zdroj]

Stupeň OCHRANA OSÔB
Ochrana pred nebezpečným dotykom
OCHRANA ZARIADENIA
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x chrbtom ruky (> 50 mm) veľkých (≥ 50 mm)
IP 2x prstom (> 12 mm, dĺžka 80 mm) malých (≥ 12,5 mm)
IP 3x nástrojom (> 2,5 mm) drobných (≥ 2.5 mm)
IP 4x nástrojom, drôtom (> 1 mm) veľmi drobných (≥ 1 mm)
IP 5x akoukoľvek pomôckou čiastočne prachotesné
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachotesné

V prípade stupňa ochrany proti vniknutiu cudzieho telesa zároveň platí, že teleso so zvoleným stupňom ochrany zároveň musí spĺňať aj všetky nižšie stupne ochrany. Testy nižšieho stupňa však nie je potrebné prevádzať.

Druhá číslica[upraviť | upraviť zdroj]

IP STUPEŇ OCHRANY
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Zvisle padajúce kvapky vody.
IP x2 Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
IP x3 Kropenie vodou pod uhlom 60°(dážď)
IP x4 Proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
IP x4K Proti striekajúcej vode so zvýšeným tlakom, vo všetkých smeroch
IP x5 Tryskajúca voda
IP x6 Intenzívne tryskajúca voda
IP x6K Intenzívne tryskajúca voda so zvýšeným tlakom
IP x7 Dočasné ponorenie (maximálna hĺbka 1 meter, maximálne trvanie 30 minút)
IP x8 Trvalé ponorenie (maximálnu hĺbku ponorenia uvádza výrobca, typicky 3 metre)
IP x9K Vysokotlakové tryskanie teplou vodou a odolnosť voči čisteniu parou vo všetkých smeroch.

Na rozdiel od stupňa ochrany proti vniknutiu cudzieho telesa (prvá číslica), v tomto prípade neplatí, že teleso so zvoleným stupňom ochrany musí spĺňať aj všetky nižšie stupne ochrany. Tento predpoklad platí len po číslicu 6K týkajúcu sa ochrane proti tryskajúcej vode. V prípade stupňa ochrany 7,8 a 9K tento predpoklad neplatí a tieto stupne musia byť indikované separátne, napríklad IPx5/IPx7.

Podľa IEC 60529:2013 platí, že pre stupeň ochrany IPx9K sa nevyžaduje, aby objekt zároveň spĺňal aj nižšie stupne ochrany. Pokiaľ má objekt spĺňať aj nižšie stupne ochrany, je potrebné ich definovať samostatne. Tento stupeň ochrany je typický najmä v automobilovom priemysle.

Prídavné písmeno[upraviť | upraviť zdroj]

Používa sa iba vtedy ak je skutočná ochrana vyššia ako udávaná prvou číslicou alebo ak je prvá číslica X.

Písmeno Ochrana pred dotykom nebezpečných častí
A Chránené pred dotykom chrbtom, ruky (priemer 50 mm)
B Chránené pred dotykom prstom (priemer 12 mm, dĺžka 80 mm)
C Chránené pred dotykom nástrojom (priemer 2,5 mm, dĺžka 100 mm)
D Chránené pred dotykom drôtom (priemer 1 mm, dĺžka 100 mm)

Doplnkové písmeno[upraviť | upraviť zdroj]

Udáva doplnkovú informáciu o výrobku.

Písmeno Dotyk
H Zariadenie vysokého napätia
M Skúšané škodlivé účinky vody ak sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
S Skúšané škodlivé účinky vody ak nie sú pohyblivé časti zariadenia v pohybe
W Vhodné pre použitie za stanovených poveternostných podmienok