Preskočiť na obsah

Substancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Substancia (z lat. substantia = stav, podstata, zosobnenie < substare = byť v čom/pod čím) môže byť:

  • v exaktných vedách: hmota alebo látka
  • vo farmakológii: liečivo v tuhom stave
  • odborne: podstata; to, čo tvorí obsah či hodnotu či základ niečoho
  • vo filozofii:
    • vlastná podstata vecí (a javov)
    • nezávisle (od ostatného) existujúce súcno, súcno osebe – pôvodne Aristotelov pojem prvého súcna, samostatného a nemenného nositeľa všetkých vecí, pozri substancia (filozofia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.