Sujet

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
V bežnej komunikácii (aj vo francúzštine) sujet znamená aj všeobecne námet alebo dej.

Sujet [vyslov: süže alebo süžet] (z fr. sujet [süže] = podliehajúci/subjekt, motivácia) je konštrukcia epickej alebo dramatickej fabuly; zjednodušene povedané - umelecky realizovaná fabula (fabula v zmysle prirodzený sled udalostí založený na časovej postupnosti).

Základom sujetu je konflikt medzi postavami diela, ktorý má motiváciu, rozvíja sa, vyvrchoľuje a rieši sa. Preto aj sujetová výstavba (=sujetová osnova, sujetová konštrukcia) má fázy: