Sval ústnej štrbiny

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Svaly ústnej štrbiny sú časť svalov hlavy. Delia sa na dve skupiny:

A) Kruhový sval musculus orbicularis oris Obtáča štrbinu úst a je uložený v perách. Je to zvierač, ktorý zužuje štrbinu úst, špúli pery a vyťahuje dolnú peru dopredu.

B) Lúčovito usporiadané svaly ústnej štrbiny Tieto svaly rozdeľujeme do troch vrstiev:

Hlboká vrstva je tvorená musculus mentalis (bradový sval), ktorý vysúva dolnú peru hore a dopredu, čím vzniká výraz opovrhovania. Ďalším svalom tejto vrtvy je musculus buccinator (trubačský sval), ktorý vytvára podklad líc. Začína sa na alveolárnych výbežkoch posledných stoličiek čeľuste a sánky a upína sa do kútikov úst. Hlavnou funkciou je posun potravy pri žúvaní.

Stredná vrstva tvoria ju svaly: musculus levator anguli oris, musculus depressor anguli oris a mussculus labii inferioris. Musculus levator anguli oris sa začína od prednej plochy maxily a upína sa do kútika úst. Dvíha kútiky úst a napomáha grimase úsmevu. Musculus depressor anguli oris sťahuje ústny kútik a tým nasolabialnu ryhu smerom dolu a vytvára tak výraz opovrhnutia. Musculus labii inferioris sťahuje dolnú peru smerom dolu a ohŕňa ju, čím vzniká ironický výraz.

Povrchová vrstva tvorí ju niekoľko svalov, ktoré sú väčšinou dlhé a štíhle: musculus levator labii superioris aleaeque nasi začína na processus maxillae a upína sa do krídla nosa a do hornej pery. Jeho kontrakcia vyvoláva výraz žalostného plaču. Zdvíhač hornej pery (musculus levator labii superioris) začína na dolnom okraji očnice a upína sa do kože hornej pery, ktorú vyťahuje kranialne . Vzniká tým výraz smútku.

K lúčovitým svalom ešte patria:

Menší jarmový sval (musculus zygomaticus minor) sa začína v blízkosti švu sutura zygomaticomaxillaris a upína sa do kože na dolnom konci nasolabiálnej ryhy. Má podobnú funkciu ako musculus levator labii superioris.

Väčší jarmový sval (musculus zygomaticus major) sa začína na processus temporalis zygomatici a upína sa do kože kútika úst. Jeho sťahom dostáva tvár veselý výraz.

Smiechový sval (musculus risorius) sa začína na fascia masseterica a upína sa do kože pri kútiku úst. Rozširuje ústnu štrbinu a tým vyvoláva grimasu smiechu. U niektorých osôb vytvára pri úsmeve jamky na lícach.