Synekdocha

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Synekdocha je tróp; druh metonymie; prenesenie významu z východzieho slova na slovo cieľové na základe zámeny časti a celku (súvislosť je kvantitatívna, nie kvalitatívna).

Príklad[upraviť | upraviť zdroj]

  • zámena časti za celok (synekdocha pars pro toto)
čo sa tie ruky napracovali, srdcia sú si bližšie, neprekročí prah domu
  • zámena celku za časť (synekdocha totum pro parte)
zbehlo sa celé mesto
  • zámena druhu za rod (synekdocha species pro genere)
dostať pár korún (namiesto málo peňazí)
  • zámena rodu za druh (synekdocha genus pro specie)
piť tvrdé (namiesto piť nejaký druh tvrdého alkoholu)
  • zámena singuláru za plurál (synekdocha singularis pro plurali)
sekretárka musí veľa vedieť (namiesto sekretárky musia veľa vedieť)