Syntax

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Syntax môže byť:

 • v jazykovede:
  • spájanie slov do viet, tvorba viet a syntaktických celkov, synonymum: skladba
  • časť gramatiky zaoberajúca sa konštrukciami, synonymum: skladba, pozri syntax (jazykoveda)
  • hovorovo: dielo, učebnica o vetnej skladbe
 • v semiotike: teória vnútornej štruktúry znakových sústav prirodzených aj umelých jazykov, pozri syntax (semiotika)
 • v logike: náuka o spájaní pojmov, symbolov do viet, súdov, pozri syntax (logika)
 • zastarano: štvrtá trieda gymnázia
 • v informatike: pravidlá určujúce prípustný tvar zápisu programu v danom formálnom (najmä programovacom) jazyku, pozri syntax (formálny jazyk)
 • názov anglickej skupiny elektronickej hudby, pozri Syntax (hudobná skupina)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.