Systém na riadenie výučby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Systém na riadenie výučby (iné názvy: learning management system (LMS), systém riadenia výučby, systém riadenia vzdelávania, zriedkavo systém na správu výučby, systém riadenia výuky/na riadenie výuky, systém na riadenie vzdelávania) je aplikácia na administratívu a organizáciu výuky v rámci e-vzdelávania.

LMS sú aplikácie, ktoré v sebe integrujú spravidla nejrôznejšie on-line nástroje pre komunikáciu a riadenie štúdia (nástenka, diskusné fórum, chat, evidencie atď.) a zároveň sprístupňujú študentom učebné materiály či výukový obsah on-line alebo aj off-line. LMS aplikácií je rada - od tých jednoduchých cez najrôznejšie LMS z akademickej sféry až po rozsiahle širokospektrálne komerčné aplikácie.

Za bežné funkcie systémov riadeného vzdelávania môžeme považovať nasledujúce moduly:

 • Evidencia a správa študentov
 • Evidencia a správa skupín študentov
 • Evidence a správa kurzov
 • Evidencia a správa skupín kurzov
 • Katalog resp. zoznam výukových kurzov a objektov
 • Správa študijných plánov - vytváranie podmienok medzi kurzami
 • Evidencia hodnotenia študentov - reporting výsledkov
 • Testovanie študentov
 • Správa prístupových práv
 • Komunikačné nástroje
 • Autorské nástroje k vytváraniu výukových kurzov a objektov
 • Úložisko výukového obsahu

Pre všetky tieto funkcie je dôležitá požiadavka na ich prenositeľnosť a štandardizáciu. LMS by mal byť otvorený a schopný napríklad ľahko a rýchlo začleniť výukový obsah, vytvorený napríklad pred zavedením LMS. Medzi štandardizované formáty výukových jednotiek patrí napr. SCORM, AICC, IMS, IEEE a Ariadne.