Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

G10 - G13: SYSTÉMOVÉ ATROFIE PRVOTNE POSTIHUJÚCE CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM patria do VI. kapitoly MKCH-10 - Choroby nervového systému.

G10 - HUNTINGTONOVA CHOROBA

Huntingtonova chorea

G11 - HEREDITÁRNA ATAXIA

Nezahŕňa:

 • dedičnú a idiopatickú neuropatiu (G60.-)
 • detské mozgové ochrnutie (G80.-)
 • metabolické poruchy (E70 - E90)
G11.0 - Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1 - Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne pred 20. rokom
Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
 • s esenciálnym tremorom
 • myoklóniami [Huntova ataxia]
 • so zachovanými šľachovými reflexami
Friedreichova ataxia (autozomálne recesívna)
Na chromozóm X viazaná recesívna spinocerebelárna ataxia
G11.2 - Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne po 20. roku
G11.3 - Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
Ataxia telangiektázia [Louisova-Barova]
Nezahŕňa:
 • Cockaynov syndróm (Q87.1)
 • xeroderma pigmentosum (Q82.1)
G11.4 - Hereditárna spastická paraplégia
G11.8 - Iné hereditárne ataxie
G11.9 - Nešpecifikovaná hereditárna ataxia
Dedičná mozočková
 • ataxia NS
 • degenerácia
 • choroba
 • syndróm

G12 - SPINÁLNA SVALOVÁ ATROFIA A PRÍBUZNÉ SYNDRÓMY

G12.0 - Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu [Werdnigova-Hoffmanova]
G12.1 - Iná vrodená spinálna svalová atrofia
Progresívna bulbárna paralýza detského veku [Faziova-Londeova]
Spinálna svalová atrofia
 • forma dospelých
 • detská forma, II. typ
 • distálna
 • juvenilná forma, III. typ [Kugelbergova-Welanderova]
 • skapuloperoneálna forma
G12.2 - Choroba motorického neurónu
Familiárna choroba motorického neurónu
Laterálna skleróza
 • amyotrofická
 • primárna
Progresívna
 • bulbárna paralýza
 • spinálna svalová atrofia
G12.8 - Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy
G12.9 - Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia

G13* - SYSTÉMOVÉ ATROFIE PRVOTNE POSTIHUJÚCE CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G13.0* - Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
Karcinómová neuromyopatia (C00 - C97†)
Senzorická paraneoplastická neuropatia (Dennyova Brownova) (C00 - D48†)
G13.1* - Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri

nádorovej chorobe

Paraneoplastická limbická encefalopatia (C00 - D48†)
G13.2* - Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme

(E00.1†, E03.-†)

G13.8* - Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných

chorobách zatriedených inde


Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]