Tálio

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tálio (lat. talion = doslova "odplata, odveta", gr. talios = rovnováha) alebo zásada/princíp tálionu/tália alebo ius talionis (lat. doslova "právo odvety") je právny princíp, podľa ktorého sa:

  • v užšom zmysle: ublíženie na tele potrestá rovnakým ublížením na tele páchateľa ("oko za oko, zub za zub")
  • v širšom zmysle aj: ublíženie na tele potrestá ublížením na/odstránením orgánu páchateľa, ktorý trestný čin vykonal (napr. useknutie ruky zlodeja, vytrhnutie jazyka rúhačovi)

Tálio je teda subforma odvety.

Tento právny princíp je známy už z čias Mezopotámie, napr. z Chammu-rabiho zákonníka (princíp "oko za oko, zub za zub"). Citát: Ak staviteľ postavil pre niekoho dom, svoju prácu však neurobil pevne, a dom, ktorý postavil, sa zrútil a spôsobil smrť majiteľa domu, tento staviteľ bude potrestaný smrťou.