TM-XML

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trade Mark Extensible Markup Language (Rozšíriteľný značkovací jazyk ochrannej známky) je otvorený štandard formátu XML vyvinutý na prácu v oblasti ochranných známok a na výmenu informácií týkajúcich sa ochranných známok medzi úradmi pre priemyselné vlastníctvo a ich partnermi alebo používateľmi.

Ciele[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodným cieľom bolo definovať štandard XML na výmenu informácií týkajúcich sa ochranných známok. Počas špecifikácií a po vytvorení štandardu WIPO ST.66 boli pridané tieto ciele:

  • definovať štandardy XML pre úrady pre ochranné známky a prácu v oblasti ochraných známok
  • predkladať užitočné výsledky ako základ na vytváranie štandardov WIPO
  • definovať štandardy webových služieb týkajúcich sa ochranných známok [Trademark Web Service Standards]
  • poskytovať príklady realizácií a nástrojov
  • zdieľať skúsenosti, prax a vedomosti
  • presadzovať spoluprácu a harmonizáciu informácií týkajúcich sa ochrannej známky a reprezentácie vedomostí
  • (nový) pripraviť vznikajúci sémantický web pre oblasť ochranných známok v kontexte duševného vlastníctva .

Doterajší vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

TM-XML bol vymedzený pracovnou skupinou, ktorú v júni 2003 vytvoril Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu.

Pred uverejnením konečnej verzie 1.0 26. mája 2006 bolo na webovej stránke úradu TM-XML.org sprístupnených na pripomienkovanie osem verzií návrhu (verzie návrhu od 0.1 do 0.7 a verzia návrhu 1.0).

Konečná verzia TM-XML 1.0 bola navrhnutá za základ na vytvorenie štandardu WIPO nazývaného ST.66, ktorý 19. - 22. marca 2007 v Ženeve prijali počas 8. zasadnutia Stáleho výboru pre informačné technológie/Pracovnej skupiny pre štandardy a dokumentáciu [Standing Committee on Information Technologies / Standards and Documentation Working Group, SCIT/SDWG].

Harmonogram pre roky 2008 - 2010[upraviť | upraviť zdroj]

Verzia Plán Obsah
Verzia TM-XML 2.0 2008 Informácie o námietke, odvolaní a obnove. Prvé webové služby a pravidlá v aplikáciách RDF (Resource Description Framework) a OWL (Web Ontology Language)
Verzia TM-XML 3.0 2010 Doplnkové webové služby a sémantický web – Reprezentácia vedomostí a služby

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

DS-XML : Štandard XML pre vzory / Priemyselné vzory - Domovská stránka DS-XML

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]