Tadeusz Zasępa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 19:51, 1. november 2008, ktorú vytvoril 213.151.213.65 (diskusia) (externé odkazy)
portrét

Tadeusz Zasępa (* 23. apríl 1946, Radziechowice, Poľsko) poľský vysokoškolský učiteľ, katolícky kňaz a publicista zaoberajúci sa teóriou masmediálnej komunikácie.[1] Má poľské a slovenské štátne občianstvo.[2] 23. apríla 2008 bol Akademickým senátom KU zvolený za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku [3] [4], po menovaní prezidentom SR [5] [6] do úradu nastúpil 1. júla 2008.[7] Slávnostná inaugurácia rektora sa konala 16. septembra 2008 na slávnostnej bohoslužbe Veni Sancte v Univerzitnom kostole Svätej rodiny v Ružomberku pri príležitosti otvorenia akademického roku 2008/2009. [8]


Vzdelanie

Gymnázium absolvoval v Częstochowej (PL) v rokoch 1962 - 1965. Po jeho skončení nastúpil do Kňazského seminára diecézy Częstochowa v Krakove (PL) a štúdium ukončil v roku1971.

Do roku 1974 pracoval ako kaplán (aj pre nepočujúcich) vo farnosti Svätého Ducha Wieruszów (PL). V nasledujúcich rokoch sa venoval univerzitnému vzdelávaniu predovšetkým na Katolíckej univerzite v Lubline 1974 - 1977, absolvoval aj viaceré študijné pobyty na The Catholic University of America, Washington, D.C.(USA) v rokoch 1977 a 1981, na University of Geneva, v Ženeve (CH) v roku 1981 a na Universita Cattolica del Sacro Cuore, v Miláne (I) v rokoch 1981 - 1983.

Doktorát z pastorálnej teológie (PhD.) dosiahol v roku 1983 na KUL Lublin (PL), v roku 1987 tam bol habilitovaný v odbore pastorálna teológia – mediálne vzdelávanie (doc.), v roku 1995 sa tam stal mimoriadnym profesorom (m. prof.)a v roku 2001 riadnym profesorom (prof.).

Ovláda viaceré cudzie jazyky: anglický, francúzsky, španielsky, taliansky, nemecký, ruský, ukrajinský, lotyšský, slovenský, poľský, latinský a posunkovú reč.

Kariéra

 • Katolícka univerzita v Lubline (KUL) - referát zahraničných vzťahov Lublin (PL), vedúci referátu, 1976 – 1992
 • KUL - akademická pastorácia Lublin (PL) kaplán, 1975 – 1977
 • KUL - Inštitút výskumu poľskej emigrácie Lublin (PL),docent, 1990 – 1991
 • KUL - Katedra súčasných foriem šírenia viery Lublin (PL), docent, profesor, 1991 – 2008
 • Katolícke Rádio Lublin Lublin (PL), zakladateľ a prvý riaditeľ, 1993 – 1995
 • Lublinská edícia týždenníka Nedeľa, Lublin (PL), zakladateľ a prvý redaktor, 1993 – 1995
 • Univerzita Komenského, Teologický inštitút Spišská Kapitula Spišské Podhradie, pedagóg, 1995 - 1998
 • Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky, postgraduálne štúdium žurnalistiky, Trnava, pedagóg, 1998 – 2000
 • Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa, neskôr Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły Lublin (PL), zakladateľ a prvý rektor, 1999 - 2008
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra žurnalistiky, Ružomberok, pedagóg a garant štúdia, 2001 - dodnes
 • Katolícka univerzita v Ružomberku, [9], rektor, 2008 - dodnes


Dosiahnuté úspechy, ocenenia

 • Man of the Year 1997 – 1998, The International Biographical Centre of Cambridge, Anglicko – ako uznanie za službu vzdelávaniu a kultúre (in recognition for the service to education und culture).
 • Man of the Year 2001, The American Biographical Institute USA, za vynikajúci spoločenský a profesionálny úspech (for outstanding community and professional achievement).
 • Nominácia na Nobelovu cenu 2001, by The United Cultural Convention of te United States of America.
 • Medaila za zásluhy o Trnavskú univerzitu v Trnave, 2002.
 • Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied za príspevok k rozvoju spoločenských a humanitných vied, kultúry a umenia na Slovensku, 2004.[10]
 • Čestný doktorát Prešovskej univerzity, 7. máj 2008.

Najvýznamnejšie publikácie

 • Zasępa, T.: Médiá v čase globalizácie. Bratislava 2002. s. 425. ISBN 80-7114-387-1.
 • Zasępa, T. - Iłowiecki, M.: Moc a nemoc médií. Bratislava 2003. 183 s. ISBN 80-224-0740-2. [11]
 • Zasępa, T. - Olekšák, P.: Internet a globalizácia. Antropologické aspekty. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2006. 210 s. ISBN 80-8084-092-X.[12]
 • Zasępa, T. - Olekšák, P.: Diplomacia pre žurnalistov. Katolícka univerzita v Ružomberku 2008. S. 71. ISBN 978-80-8084-257-4.
 • Zasępa, T. - Olekšák, P.: Mediálna výchova. Katolícka univerzita v Ružomberku 2008. S. 196. ISBN 978-80-8084-291-8.
 • Zasępa, T.: Pred Veľkonočným ránom. Prešov 1998, s. 96. ISBN 80-7165-124-9.
 • Zasępa, T.: Emigracyjni katecheci „Radiowej Godziny Różańcowej”. Buffalo 1984. s. 139.
 • Zasępa, T.: Umacniając braci w wierze. Buffalo 1989. s. 292.
 • Zasępa, T.: Media, człowiek, społeczeństwo. Doświadczenie europejskie i amerykańskie. Częstochowa 2000. s. 365. ISBN 83-7168-385-5.
 • Zasępa, T.: Internet – fenomen spoleczeństwa informacyjnego. Częstochowa 2001. s. 631. ISBN 83-7168-446-0.
 • Zasępa, T.: Internet i nowe technologie – ku spoleczeństwu przyszlości. Częstochowa 2003. s. 650. ISBN 83-7168-595-5.
 • Zasępa, T.: Idąc nauczajcie. Teoria katechetyczna Gabriela Morana, Lublin 1985, s. 215. ISBN 83-228-0088-6.
 • Zasępa, T.: Katecheza emigracyjna Radiowej Godziny Różańcowej Ojca Justyna w USA (1931 – 1981). RW KUL, Lublin 1987. S. 276. ISBN 83-228-0088-6.
 • Zasępa, T.: Przed wielkanocnym porankiem. Częstochowa 1998. S. 127. ISBN 83-7168-129-1.
 • Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2002. S. 62. ISBN 83-7222-117-0.
 • Zasępa, T. (red.): Edukacja medialna. Lublin 2003. S. 57. ISBN 83-7222-146-4.
 • Zasępa, T. (red): Nowe trendy w badaniach i nauce. Lublin 2005. S. 87. ISBN 83-7222-246-0.

Členstvo vo významných organizáciách

 • Člen Görres – Gesellschaft, (1990 - ),
 • Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty KU Ružomberok (2005 - ),
 • Člen Vedeckej rady Teologickej fakulty PU Prešov (2000 - )
 • Predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (2008 - )
 • Čestný člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty TU Trnava (1999 -)
 • Člen Odborovej komisie Teória a dejiny žurnalistiky na FF KU (2004- )
 • Člen vedeckého kolégia časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Otázky žurnalistiky (2007 - )
 • Člen redakčnej rady časopisu registrovaného v profesijnej databáze CEEOL Biuletyn edukacji medialnej (2004 - )
 • Člen vedeckého kolégia vedeckého časopisu Mediálni studia (2007 - )
 • Člen redakčnej rady časopisu Forum Sciencie et Sapiencie (1999 - ),
 • Člen redakčnej rady Orbis Communicationis, Prešov - Lublin, (2000 - ),
 • Člen Akreditačnej komisie „Forum” – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej, Warszawa (1995 - ).
 • Člen Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, (2005 -),
 • Člen Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, (2006 - ).

Referencie

 1. Katolícke noviny: Médiá majú pomáhať poznávať svet i Boha
 2. www.leaders.sk: Tadeusz Zasępa
 3. SME: Tadeusz Zasępa je novým rektorom Katolíckej univerzity
 4. Katolícke noviny: Profesor Zasępa novým rektorom KU
 5. SME: Gašparovič vymenoval troch nových rektorov vysokých škôl
 6. Katolícke noviny: Prezident SR vymenoval nového rektora
 7. Katolícke noviny: Nový rektor chce zvyšovať kvalitu
 8. Katolícke noviny: Tadeusz Zasępa v úrade rektora
 9. Katolícka univerzita v Ružomberku
 10. Medzinarodna cena SAV
 11. [1]
 12. [2]

Zvyčajný profesor, nezvyčajný človek

Medzinárodná cena Slovenskej akadémie vied sa udeľuje od roku 1997. Jej laureátov môžeme, ako nakoniec všetko na tomto svete, rozdeliť do dvoch skupín. Prví si zoberú svoju cenu a odídu pokračovať vo svojich výskumoch, čo nie je zlé. Druhí si vytvoria či prehĺbia svoj vzťah k SAV a opakovane sa do nej vracajú, čo je lepšie. Dozvedáme sa tak o nich viac a viac, popri odbornom poznávame aj ich ľudský rozmer. Keď toho už vieme dosť, môžeme o nich niečo napísať. Do tejto druhej kategórie patrí aj prof. Tadeusz Zasępa (vyslov Zasempa). V jeho prípade bolo však ešte potrebné mať v počítači písmeno ę (s chvostíkom, ktorý Francúzi používajú pod c - cédille). Keďže sa ukázalo, že táto podmienka je splnená, nič mi nebránilo pustiť sa do diela.

Tadeusz Zasępa sa narodil roku 1946 v Radziechowiciach v rodine s bohatým kultúrnym zázemím. Študoval teológiu a filozofiu, najprv na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, potom na Katolíckej univerzite v Lubline. Venoval sa pastorácii hluchonemých. Potom sa ďalej vzdelával a pôsobil vo Washingtone, Ženeve a Miláne. Roku 1987 sa habilitoval z pastorálnej teológie - mediálnej edukácie a roku 2001 sa stal profesorom. Je zakladateľom a prvým rektorom Lublinskej vysokej školy kráľa Ladislava Jagelonského, kde vychovávajú budúcich manažérov s dôrazom na princípy sociálnej náuky Cirkvi. Zároveň vedie Katedru masmédií a náboženskej komunikácie Katolíckej univerzity v Lubline.

V osobe prof. Zasępu získala katolícka cirkev duchovného orientovaného v masmediálnej problematike. Bez nej nemožno robiť žiadnu politiku, a to ani vtedy, ak ide o inštitúciu, ktorá v tomto storočí oslávi svojich dvetisíc rokov. Vo svojej knihe (spolu s prof. Maciejom Ilowieckim) Moc a nemoc médií (Typi Univcrsitatis Tyrnaviensis a VEDA. vydavateľstvo SAV), poukazuje Zasepa na problémy duchovenstva nadviazať intenzívny kontakt s novinármi a apeluje na udržiavanie dobrých vzťahov s nimi. V dobe, keď médiá predstavujú popri ústavodarnej, výkonnej a súdnej štvrté centrum moci. iný prístup nie je možný. Je to tak aj vo vede a kultúre, (Pre „politickú" politiku tento odkaz nie je potrebný. Tá ovláda masmediálnu prax. vrátane manipulácie, bravúrne.) „Čo patrí k manipulácii?“ opýtal som sa prof. Zasępu pri obede, ktorý podával pre krúžok svojich sympatizantov v reštaurácii Tempus Fngit. (Názov dobre zodpovedal mediálnej téme.) Metódy manipulácie zahŕňajú stereotyp, kamufláž, klebetu, mýtus. Mediálnu komunikáciu však revolučným spôsobom zmenil internet. „V klasických médiách sa prihovárajú niekoľkí mnohým, v internete mnohí mnohým. Kam povedie táto mediálna demokracia a bude možné aj internet manipulovať tak ľahko ako iné médiá? Sotva," pokračuje profesor.

V súčasnej ére terabitových informácií, keď je televízia dostupnejšia ako kanalizácia a mobilný telefón je aj tam, kde nie je strecha nad hlavou, nezanedbáva však Tadeusz Zasępa ani možnosť pôsobiť v duchu svojej filozofie na svoje okolie osobne. „Robíte, či slúžite?“ spýta sa z ničoho nič čašníka. „Slúžim“, odvetil čašník bez veľkého uvažovania, na ktoré nemal čas. „Dobrá odpoveď, máte jednotku.“ Ktovie, ako by ho bol povzbudil, keby povedal, že robí? Isto by bol tiež našiel spôsob. S chorým manželom mojej spolupracovníčky sa telefonicky spojil náhodou, a hovorili spolu pol hodiny, hoci sa nikdy nevideli. Jeho filozofiou je ústretovosť. pokoj. Usiluje sa oň aj v médiách. Ako inak, ak sa tejto profesie ujal kňaz.

Kontakty Tadeusza Zasępu so Slovenskom sa začali prednáškami na Teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule, pôsobil na Trnavskej univerzite, neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Prešovskej univerzite. Všade išlo o spoločenskú komunikáciu, mediálnu edukáciu, žurnalistiku. Jeho cieľom je vychovávať žurnalistov k nezávislosti, odvahe, pravdivosti. Tu možno pokritizovať neduh zámerného zosmiešňovania kritikov konzumizmu. jeho materialistických a hedonistických základov, za ktorým stojí ekonomika, ktorej kolesá otáča konzum.

Na Slovensku má T. Zasępa stovky žiakov, trávi tu až týždeň do mesiaca, je neustále v pohybe. „Dokedy ste tu pýtam sa, aby sme sa mohli porozprávať. „Do dnes,“ znie lakonická odpoveď. Náš jazyk ovláda veľmi dobre. „Ach ta naša slovenčina!" počul som ho vzdychnúť si. Samozrejme, niekedy sa nevyhne polonizmu. V jeho životopise som sa dočítal, že roku 1995 sa stal mimoriadnym a dnes je „zvyčajným.“ profesorom. Tak vznikol názov tejto state.

Pri udeľovaní ceny SAV bola aj vďaka Zasępovým „učeníkom“ Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca plná. Inauguračná reč laureáta sa zaoberala globalizáciou a jej vplyvom na etiku a médiá: Zem sa stáva miestom globálnej komunikácie. Nepotvrdilo sa, že informačné technológie rozuzlia spoločenské problémy, najmä chudobu. Ročné zisky z globálne organizovaného zločinu dosiahli koncom minulého tisícročia tisíc miliónov dolárov. Masová kultúra je v podstate anglosaskou kultúrou, len hudobné a výtvarné umenie nie sú zovreté v tomto brnení. Záver bol odvážny: „V mene spoločného dobra treba podrobiť trh, a to aj kapitálový, právnej a inštitucionálnej kontrole.“

Po prednáške nasledovala recepcia, na ktorú venoval Tadeusz Zasępa svoju cenu. Nachoval celú sálu. Zvyšky nepozbierali učeníci - až tak ďaleko sme sa v biblickom kontexte nedostali, ale čašníci. Učeníci si s majstrom zaspievali pieseň o Slovensku. Jeho výučbu majú radi. a keď mešká, neutečú zo sály. Na druhej strane Zasępa tvrdí, že nemešká nikdy. Program sa začne, keď príde profesor. Jeho zmysel pre humor má aj iné aspekty. Nevyhýba sa sebareflexii. Prečo by sa mali vtipy rozprávať iba o rabínoch? Hľa, jeden: Pred nebeskú bránu prídu kňaz a pilot. Kňaza nechcú vpustiť, pilota áno. Prečo? „Keď si ty kázal, ľudia spali, keď tento pilotoval, tak sa modlili.“ vysvetľuje sv. Peter.

Prof. Zasępa je mediálnym teoretikom i praktikom. Založil Katolícke rádio Lublin. V médiách vystupuje často. Na mušku si berie aj metódy „infotainmentu“ (information and entertainment) - šírenie televízneho násilia, ohlupovanie, formovanie generácie vychovanej médiami a počítačovými hrami, ktorej najčastejšou reakciou je prázdny smiech.

Ako päťdesiatročný prežil Tadeusz Zasępa klinickú smrť. Po ťažkom infarkte ho previezli na operáciu do Aachenu.

Jeho poškodené srdce vyňali a upravovali laserom. Po operácii sa však nepreberal. Bol už vlastne na druhom brehu rieky života. Vstúpil do hmly. vnímal, že zomiera, bol pritom pokojný a úplne vyrovnaný. Keď ho už zamýšľali odpojiť od prístrojov, pohol viečkami. Dvíhal ich s obrovskou námahou. Privolali profesora. „Ako sa voláte, kedy ste sa narodili?" kričal na neho v snahe fixovať vznikajúci kontakt. „A prečo pán na mňa kričí, a ešte k tomu po nemecky?"' začudoval sa preberajúci sa pacient. Operácia bola Meisterstuck“. Po nej žije T. Zasępa bez akýchkoľvek obmedzení. Keď už rozpráva o „malých zázrakoch", dá k dobru aj príhodu, ako nestihol nastúpiť do lietadla, ktoré hneď pri štarte vybuchlo, lebo sa vrátil po zabudnutú letenku. Myslí si, že v oboch prípadoch prežil, lebo ešte neurobil dosť dobra. Možno mu závidieť túto zmysluplnú životnú filozofiu.

Roku 2002 navrhli T. Zasępu na Nobelovu cenu mieru. Vieme, aká je v tejto súťaži obrovská konkurencia. Preto už návrh, pod ktorý sa podpísali prestížne univerzity - Oxford. Cambridge, Harvard, je veľkým vyznamenaním.

Rád by som niekedy navštívil Tadeusza Zasępu v jeho veľkom dome v Lubline, v mladom univerzitnom meste plnom študentov. Dáme si tam kapustu a čierny chlieb, ktoré obaja považujeme za pochúťku. Ukážeme, že nie sme pokrytci, keď sme sa o tom zhodli nad chutne upraveným lososom. Lublinu dám prednosť aj pred USA. Tam čierny chlieb nezoženiem. Môžeme ďalej diskutovať aj o Zasepovej teórii, že to často spomínané poľsko-„wengerské" priateľstvo, spečatené pri pohári a aj so šabľou v ruke, bolo vlastne priateľstvom medzi Poliakmi a Slovákmi - vtedy občanmi Uhorského štátu. „Zapraszam do Lublina, mój dom jest szeroko otwarty“, je veta, ktorou sa končí nejeden Zasepov list.

Luby, Štefan: Moji intelektuáli III. S. 145-148