Katolícka univerzita v Ružomberku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Katolícka univerzita v Ružomberku
Budova katolicka univerzita v ruzomberku.JPG
Motto
formujeme myseľ a srdce
Základné informácie
SkratkaKU
Typverejná univerzita s konfesijným charakterom
Rok založenia2000
Vedenie
Rektordoc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.
KvestorRNDr. Daniel Macko, CSc.
Štatistické údaje
Počet fakúlt4
Počet študentov3 629
Doktorandi169
Ďalšie informácie
Školský časopisKuriér
Kontaktné údaje
MiestoRužomberok, Slovensko
AdresaHrabovská cesta 1A
034 01 Ružomberok
Telefón+421 44 430 46 93
Oficiálny webku.sk
Oficiálny e-mailinfo@ku.sk

Katolícka univerzita v Ružomberku so sídlom v Ružomberku je „verejná vysoká škola s konfesijným charakterom“.[1] Katolícka univerzita v Ružomberku bola zriadená zákonom č. 167/2000 Z.z. z 10. mája 2000. Vznikla 1. júla 2000 a v roku 2020 si pripomenie 20. výročie svojho vzniku. Pôvodne bola zriadená ako neštátna, ale od NR SR 131/2002 o vysokých školách sa univerzita stala verejnou s konfesijným charakterom.[1] Rektorom univerzity je od 27. augusta 2018 doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.[2]

Fakulty[upraviť | upraviť kód]

Katolícka univerzita v Ružomberku má štyri fakulty:

Filozofická fakulta[upraviť | upraviť kód]

Súčasným dekanom je od 22. decembra 2015 Marek Babic.[3][4] Filozofická fakulta KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra anglického jazyka a literatúry
 • Katedra filozofie
 • Katedra germanistiky
 • Katedra histórie
 • Katedra politológie
 • Katedra psychológie
 • Katedra religionistiky a náboženskej výchovy
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry
 • Katedra žurnalistiky

Pedagogická fakulta[upraviť | upraviť kód]

Dekanom PF KU je od 22. decembra 2016 PaedDr. Peter Krška, PhD. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra biológie a ekológie
 • Katedra cudzích jazykov
 • Katedra geografie
 • Katedra hudby
 • Katedra chémie
 • Katedra informatiky
 • Katedra katechetiky a praktickej teológie
 • Katedra liečebnej pedagogiky (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra manažmentu (detašované pracovisko fakulty v Poprade)
 • Katedra matematiky
 • Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
 • Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra sociálnej práce
 • Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých (detašované pracovisko fakulty v Levoči)
 • Katedra telesnej výchovy a športu
 • Katedra výtvarnej výchovy

Teologická fakulta[upraviť | upraviť kód]

Dekanom TF KU je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.[5] Teologická fakulta sídli na Hlavnej ul. 89 v Košiciach. Teologická fakulta v Košiciach KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra filozofie a histórie
 • Katedra systematickej teológie
 • Katedra praktickej teológie
 • Katedra spoločenských vied

Fakulta zdravotníctva[upraviť | upraviť kód]

Dekanom FZ KU je od 1. augusta 2017 prof. MUDr. Anton Lacko CSc. Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku ponúka štúdium na týchto katedrách:

 • Katedra fyzioterapie
 • Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
 • Katedra ošetrovateľstva
 • Katedra rádiologickej techniky
 • Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
 • Katedra verejného zdravotníctva

Univerzitná knižnica[upraviť | upraviť kód]

Univerzitná knižnica

Dňa 25. septembra 2013 otvorila Katolícka univerzita v Ružomberku modernú univerzitnú knižnicu.[6] Verejnosti bola sprístupnená po slávnostnej omši Veni Sancte v univerzitnom Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli.

Výstavba novej UK KU bola spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom projektov s názvom Rozvoj informatizácie vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry KU a Dostavba a vybavenie budovy UK KU v rámci operačného programu Výskum a vývoj.[7] Investícia dosiahla spolu úroveň 10 miliónov eur a univerzita ju pokryla zo zdrojov EÚ, z vlastných zdrojov a z darov sponzorov.

Knižnica mala ku dňu 24. septembra 2013 (teda deň pred oficiálnym otvorením) spracovaných už viac ako 150 000 kníh, pričom ďalších viac ako dvojnásobok zväzkov je postupne pridávaných.[8] Odhadovaný počet kníh v UK KU je dnes už viac než 300 000 a stále sa zvyšuje, pričom táto knižnica obsahuje rôzne unikáty, ako napr. najťažšiu knihu na Slovensku, ručne vyrobenú o hmotnosti viac ako 45 kg s názvom Modern Art, ktorej hodnota je vyššia ako 6000 eur. [9]

Knižnica tiež obsahuje najväčšiu knihu na Slovensku, ktorú jej daroval bývalý rektor Tadeusz Zasępa a mnoho iných unikátov.[10] Knižnica je otvorená pre verejnosť. Veľkosťou ako aj počtom kníh sa univerzitná knižnica stala najväčšou knižnicou v regióne a jednou z najväčších a najzaujímavejších knižníc na Slovensku vôbec.

V roku 2019 sa v univerzitnej knižnici v Ružomberku natáčali dokrútky o Andrejovi Hlinkovi a Jánošíkovi do relácie verejnoprávnej televízie Najväčší Slovák.[11]

Dianie na univerzite[upraviť | upraviť kód]

Rektorom KU v Ružomberku sa 27. augusta stal Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.,[12] ktorý dovtedy pôsobil na katedre biológie a ekológie a je autorom vôbec prvého patentu na KU.[13]

Od 18. septembra 2018 je KU signatárom Magny Charty Universitatum.[14]

Akademický senát KU schválil 25. septembra 2018 nový štatút univerzity, ktorý je základný vnútorným riadiacim predpisom.[15] Ako vyplýva zo štatútu, Katolícka univerzita v Ružomberku je verejná vysoká škola a reprezentuje prítomnosť Katolíckej cirkvi v spoločnosti: nielen rešpektovaním katolíckej náuky, ale aj bádaním, službou Božiemu ľudu a dialógom s ľuďmi dobrej vôle. Cieľom je vychovať vzdelaného a mravného odborníka.[15]

Po prvom celouniverzitnom workshope[16] s prof. Jánom Košturiakom začala na KU pôsobiť dobrovoľná skupina inovátorov.[17]

Od 15. januára 2019 nesie aula teologickej fakulty v Košiciach názov po svätých košických mučeníkoch. „Tým väčšmi sa potvrdí prepojenosť s Ružomberkom, kde univerzitná aula nesie meno svätého Jána Pavla Druhého, ktorý v roku 1995 svätorečil Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého“, vyhlásil pri posvätení auly rektor J. Demko.[18]

Vždy poslednú januárovú nedeľu si Slováci pripomínajú Nedeľu Katolíckej univerzity.[19] Po prvýkrát sa listom na túto nedeľu prihovoril rektor J. Demko 27. januára 2019, ktorým sa obrátil na viac ako 111-tisíc absolventov KU, ktorí pôsobia doma i vo svete:

„Boli poslaní pomáhať budovať civilizáciu lásky. Verím, že naši absolventi toto jedinečné poslanie napĺňajú a všade tam, kde sú, vnášajú ducha pokoja, porozumenia a pokory. ... Na našej alma mater pripravujeme založenie klubu absolventov. Myslíme si, že dňom ukončenia štúdia by nemalo končiť ani štúdium, ani ďalšie vzdelávanie, a rovnako by sa promóciou nemal pretrhať vzťah medzi absolventmi a vysokou školou, ktorá ich vyštudovala a vychovala. Radi by sme s našimi absolventmi nadviazali a neskôr prehĺbili intenzívne vzájomné kontakty.“[20]

Začiatkom roka 2019 bola dokončená rekonštrukcia internátov, blok C.[21]

V marci 2019 si na KU pripomenuli 25. výročie smrti prof. Ladislava Hanusa, ktorý zomrel v Ružomberku v roku 1994 a bol mu ako prvému udelený doctor honoris causa na KU v Ružomberku.[22]

Univerzita organizuje viacero podujatí, napríklad sa zúčastňuje Týždňa vedy a techniky, Týždňa slovenských knižníc,[23] organizuje pravidelne Deň otvorených dverí,[24] sériu poznávacích prednášok Discover Slovakia[25] či podujatie Hosť na KU.

Na univerzite pôsobí aj Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka,[26] ktoré organizuje duchovné, ale aj športové a kultúrne aktivity nielen pre študentov. Kaplán UPaC Jozef Žvanda sa zúčastnil posledných Svetových dní mládeže v Paname 2019.[27]

KU v Ružomberku existuje od roku 2000, avšak snaha pritiahnuť do Ružomberka univerzitu má viac ako 80 rokov. Ružomberok sa mal stať sídlom Vysokej školy technickej založenej v Košiciach v roku 1937. Napokon sa „Slovenská technika“ presťahovala do Bratislavy a neskôr prijala názov Slovenská technická univerzita v Bratislave.[28]

Katolícka univerzita v Ružomberku je významným partnerom rozvoja mikrolokality Vlkolínec. KU je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02: „Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov“ (doba riešenia: september 2017-jún 2019), ktorého cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri správe kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu, a to prírodného parku Mikulčický Luh a lokality svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.[29]

V závere februára 2019 vzniklo na košickej teologickej fakulte Centrum na ochranu maloletých, ktorého cieľom je príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov. Malo by taktiež podporovať a realizovať interdisciplinárny výskum sexuálneho zneužívania detí a adolescentov.[30] Jeho prvým riaditeľom sa stal Andrej Kačmár.

Revitalizácia Vlkolínca[upraviť | upraviť kód]

KU sa dohodla s Masarykovou univerzitou v Brne a ďalšími partnermi na potvrdení svojho ďalšieho záujmu vzájomne spolupracovať v oblasti zachovania tradičných hodnôt ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO, realizácii pravidelných školiacich a vzdelávacích programov pre predstaviteľov miestnych samospráv a štátnej správy spravujúcich lokality UNESCO, v oblasti podpory tradičných foriem hospodárenia a podpory tradičných remeselných zručnosťou pri obnove a údržbe objektov ľudovej architektúry.[31]

Katolícka univerzita v Ružomberku spolupracovala v rokoch 2017 až 2019 na dvoch medzinárodných projektoch INTERREG (Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote obcí, miest a regiónov) a na projekte Horizont 2020 (SIMRA). Obidva projekty viedli k príprave návrhov revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia v lokalite UNESCO Vlkolínec.[32]

Konzorcium univerzít[upraviť | upraviť kód]

V utorok 22. októbra 2019 podpísal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jaroslav Demko memorandum o spolupráci spolu s ďalšími ôsmimi slovenskými vysokými školami, ktorého cieľom je založiť konzorcium univerzít ako právnickú osobu. Konzorcium by malo zlepšiť postavenie členských univerzít v akademických rankingoch, v medzinárodnej spolupráci a pomôcť lepšej kooperácii medzi univerzitami navzájom. Plánované konzorcium, ktoré združí najmä univerzity na strednom a severnom Slovensku, zastupuje až 50-tisíc študentov a 4-tisíc zamestnancov.[33]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. a b Poslanie, hodnoty, vízia, súčasnosť a história [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, rev. 2014-06-18, [cit. 2015-05-08]. Dostupné online.
 2. Inaugurovali nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 3. Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku 2015 [online]. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2016, [cit. 2016-06-07]. Dostupné online.
 4. Vedenie [online]. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2016, [cit. 2016-06-07]. Dostupné online.
 5. Nový dekan Teologickej fakulty v Košiciach je Radoslav Lojan - Košická arcidiecéza [online]. www.ke-arcidieceza.sk, [cit. 2020-04-28]. Dostupné online.
 6. Katolícka univerzita otvorila novú univerzitnú knižnicu [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 25.09.2013, [cit. 2015-05-08]. Dostupné online.
 7. Otvorenie novej Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku [online]. http://dcza.sk/, 2013-10-19, [cit. 2013-10-19]. Dostupné online.
 8. Na začiatku akademického roka dostali študenti multifunkčný viacposchodový objekt knižnice. [online]. http://skolskyservis.teraz.sk/, 2013-9-24, [cit. 2013-09-24]. Dostupné online.
 9. IVANČÁKOVÁ, Simona. Najdrahšia? Najväčšia? Najmenšia? Najhodnotnejšia? Aké knihy má svet? [online]. http://www.hlasludu.sk/, 2015-04-17, [cit. 2015-04-17]. Dostupné online.
 10. Najväčia kniha na Slovensku je v Univerzitnej knižnici KU (2008) [online]. www.ku.sk, 2011-02-21, [cit. 2011-02-21]. Dostupné online.
 11. "Najväčší Slovák" sa bude natáčať aj v univerzitnej knižnici [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 12. Jaroslav Demko dnes nastúpil do čela Katolíckej univerzity [online]. ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 13. A.S, Petit Press. Slovenskú štatistiku v počte patentov vylepšil Ružomberčan [online]. myliptov.sme.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 14. Katolícka univerzita sa stala signatárom Magna Charta Universitatum [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 15. a b Katolícka univerzita má nový štatút, je registrovaný už aj na ministerstve školstva [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 16. Na KU prichádza motivátor a inovátor Ján Košturiak [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 17. Úvodné stretnutie inovátorov univerzity [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 18. DEMKO, Jaroslav. Rektor KU v Košiciach: Svätci sú nepodkupní [online]. www.ku.sk, 2019-01-15, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 19. Katolicka cirkev na Slovensku [online]. www.kbs.sk, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 20. DEMKO, Jaroslav. List rektora KU pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity [online]. Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019-01-22, [cit. 2019-03-20]. Dostupné online.
 21. Zrekonštruovali sme internát C na Hrabovskej ceste [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 22. Prvý čestný doktor KU: Uplynulo štvrťstoročie od smrti Ladislava Hanusa [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 23. Týždeň slovenských knižníc: Študenti budú hľadať poklad a zažijú dobrodružstvo [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 24. Katolícka univerzita opäť otvorila svoje brány [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 25. Discover Slovakia: Objav Slovensko ešte v aktuálnom semestri [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 26. upac.sk
 27. Pozdrav zo záverečnej svätej omše na SDM Panama 2019 [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 28. V Ružomberku chceli pred 80 rokmi založiť technickú univerzitu. Mal pomôcť aj Andrej Hlinka [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 29. 25. výročie od zápisu lokality Vlkolínec do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-14]. Dostupné online.
 30. Centrum na ochranu maloletých [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 31. Memorandum o spolupráci partnerov pri ochrane lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-05-28]. Dostupné online.
 32. Medzinárodné projekty INTERREG a SIMRA prispeli v príprave návrhov revitalizačných plánov na obnovu tradičných foriem hospodárenia vo Vlkolínci [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online.
 33. KU v Ružomberku súčasťou pripravovaného Konzorcia slovenských univerzít [online]. ku.sk, [cit. 2019-10-24]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť kód]

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Súradnice: 49°04′59″S 19°16′51″V / 49,083032°S 19,280928°V / 49.083032; 19.280928