Univerzita Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Univerzita Komenského v Bratislave
UK budova.jpg
Historická budova auly Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí
Iné názvy
Latinský názov Universitas Comeniana
Základné informácie
Skratka UK
Typ štátna univerzita
Rok založenia 27. júna 1919
Vedenie
Rektor Karol Mičieta
Kvestor Monika Tarabová
Štatistické údaje
Počet zamestnancov 4 399
Počet študentov 28 531
Doktorandi 2 624
Kontaktné údaje
Miesto Bratislava, Slovensko
Adresa Šafárikovo námestie 6
818 06 Bratislava 16
Oficiálny web http://www.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave (v rokoch 1939 až 1954 nazývaná Slovenská univerzita) je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má 13 fakúlt a viac ako 20 pedagogických, vedeckých a iných pracovísk a účelových zariadení. Na fakultách univerzity študuje vo všetkých formách a stupňoch štúdia viac ako 27 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov)[1] a takmer 2 400 zahraničných študentov z 70 krajín sveta. Každoročne prijíma Univerzita Komenského do prvých ročníkov štúdia takmer 8 000 nových študentov, ktorí si môžu vybrať z ponuky 668 študijných programov.[2] Univerzita Komenského je aj významnou vedeckou inštitúciou. Študuje na nej viac ako 2 500 doktorandov.

Fakulty UK[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie súčasti UK[upraviť | upraviť zdroj]

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

11. júla 1919 nadobudol účinnosť zákon o založení Československej štátnej univerzity v Bratislave, ktorý 27. júna prijalo Národné zhromaždenie. Prednášky sa konali v slovenskom a českom jazyku. 31. júla 1919 začali pôsobiť evanjelická a rímskokatolícka bohoslovecká fakulta a lekárska fakulta, ktorá fungovala spočiatku s 11 českými profesormi. 11. novembra 1919 bola univerzita premenovaná na Univerzitu Komenského. V roku 1921 začala pôsobiť právnická fakulta a filozofická fakulta spočiatku len s českými profesormi. Prvým rektorom univerzity v rokoch 1919 – 1921 bol Kristián Hynek.

Asi polovica českých profesorov sa vrátila na svoje pôvodné pracoviská ešte pred rokom 1938. Ostatní boli vyhnaní po vzniku vojnovej Slovenskej republiky, keď sa rektorom Univerzity Komenského stal Vojtech Tuka.

V roku 1939 bola univerzita premenovaná na Slovenskú univerzitu, v roku 1954 späť na Univerzita Komenského. V roku 1940 vznikla Prírodovedecká fakulta, 4. januára 1947 otvorili Pedagogickú fakultu, zriadenú v roku 1946, v roku 1952 vznikla fakulta farmaceutická, v roku 1960 telesnej výchovy a športu, v roku 1964 pedagogická v Trnave, v roku 1980 matematicko-fyzikálna. V roku 1966 začala v Martine fungovať pobočka Lekárskej fakulty, ktorá sa v roku 1969 osamostatnila a vytvorila samostatnú Lekársku fakutlu, v roku 1991 premenovanú na Jesseniovu fakultu[3]. V roku 1990 do zväzku univerzity opätovne vstúpila Evanjelická bohoslovecká a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta. V roku 1991 vznikla Fakulta managementu a najneskôr v roku 2002 i Fakulta sociálnych a ekonomických vied. V roku 2009 univerzita zaviedla unifikovaný systém elektronického zápisu predmetov AIS2.

V roku 1999 bola po Univerzite Komenského pomenovaná planétka (10207) Comeniana.

Rektori[upraviť | upraviť zdroj]

Rektori a zastupujúci rektori UK a SU[4][5]

 • Prof. MUDr. Kristián Hynek, rektor UK 1919/20, 1920/21 a 1929/30
 • Prof. JUDr. Augustín Ráth, rektor UK 1921/22
 • Prof. PhDr. Josef Hanuš, rektor UK 1922/23
 • Prof. MUDr. Stanislav Kostlivý, rektor UK 1923/24
 • Prof. JUDr. Karel Laštovka, rektor UK 1924/25
 • Prof. PhDr. Miloš Weingart, rektor UK 1925/26
 • Prof. JUDr. Otakar Sommer, rektor UK 1926/27
 • Prof. MUDr. Jiří Brdlík, rektor UK 1927/28
 • Prof. PhDr. Albert Pražák, rektor UK 1928/29
 • Prof. JUDr. Albert Milota, rektor UK 1930/31
 • Prof. JUDr. Dobroslav Orel, rektor UK 1931/32
 • Prof. MUDr. Viktor Reinsberg, rektor UK 1932/33
 • Dr.h.c. prof. JUDr. PhDr. Bohuš Tomsa, rektor UK 1933/34
 • Prof. PhDr. Antonín Kolář, rektor UK 1934/35
 • Prof. MUDr. Bohuslav Polák, rektor UK 1935/36
 • Prof. JUDr. Vratislav Bušek, rektor UK 1936/37
 • Prof. PhDr. Václav Chaloupecký, rektor UK 1937/38
 • Prof. MUDr. Jan Lukeš, rektor UK od 26. 9. 1938 do 3. 1. 1939
 • Prof. MUDr. Alojz  Ján Chura, zastupujúci rektor SU od 3. 1. 1939 do 9. 2. 1939 a od 19. 5. 1939 do 23. 9. 1939
 • Prof. MUDr. Michal Šeliga, rektor SU od 9. 2. 1939 do 19. 5. 1939
 • Prof. JUDr. Vojtech Tuka, rektor SU 1939/40 – 1941/42
 • Prof. MUDr. Emanuel Filo, rektor SU 1942/43 – 1943/44
 • Prof. Ing. Dr. techn. František Valentín, rektor SU 1944/45 do 19. 4. 1945
 • Prof. PhDr. Daniel Rapant, poverený dočasným vykonávaním funkcie rektora SU od 19. 4. 1945 do 21. 12. 1945
 • Prof. PhDr. Anton Štefánek, rektor SU od 21.12. 1945 do konca akademického roka 1945/46
 • Prof. JUDr. Karol Kizlink, rektor SU 1946/47
 • Prof. PhDr. František Nábělek, rektor SU 1947/48
 • Prof. MUDr. Anton Gala, rektor SU 1948/49
 • Prof. JUDr. Karol Rebro, rektor SU 1949/50
 • akademik SAV, ČSAV, Dr.h.c. Prof. RNDr. PhDr. Igor Hrušovský, rektor SU 1950/51 – 1952/53
 • akademik SAV, ČSAV, Prof. PhDr. Andrej Sirácky, DrSc., rektor SU (UK) 1953/54 – 31. 12. 1955
 • Dr.h.c. Prof. Július Šefránek, rektor UK 1956 – 1958/59 (od 1.1.1956 do 31.7.1959)
 • Prof. PhDr. Michal Topoľský, rektor UK 1959/60 – 1962/63
 • Dr.h.c. Prof. PhDr. Vojtech Filkorn, DrSc. rektor UK 1963/64 – 1965/66
 • Dr.h.c. Prof. RNDr. Bohuslav Cambel, DrSc., rektor UK 1966/67 – 1968/69
 • Dr.h.c. Prof. MUDr. Emil Huraj, DrSc., rektor UK 1969/70 – 1975/76
 • Prof. PhDr. Ján Kvasnička, DrSc., rektor UK 1976/77 – 1984/85
 • Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc., rektor UK 1985/86 – 1990
 • Prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc., rektor UK 1990 – 1991
 • Prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., rektor UK 1991 – 1997
 • Dr.h.c. Prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc., rektor UK 1997 – 2003
 • Doc. PhDr. František Gahér, CSc., rektor UK 2003 – 2011
 • Prof. RNDr. Karol Mičieta, Phd., rektor UK 2011 – doteraz

Hlavná budova[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavná budova univerzity je postavená na mieste zbúraných obytných domov, potravinárskeho daňového úradu a hostinca na križovatke Justiho radu (dnešné Vajanského nábrežie), Roykovej ulice (dnešná Tobrucká ulica) a Šafárikovho námestia v Bratislave. Výstavbu "obchodného paláca" financoval štát a mesto. V novostavbe mala byť umiestnená burza a iné obchodné spoločnosti (dunajská plavebná spoločnosť, obchodná komisia, zemský archív a podľa rozhodnutia zo 4.12.1936 aj pošta).[4] "Zápas univerzity o pridelenie budovy začal v roku 1934, keď si vtedajší rektor Antonín Kolář vyžiadal audienciu u ministrov Hodžu, Dérera, Beneša a senátorov A. Štefánka a K. Stodolu. Intervenoval aj u predsedu vlády Malypetra. 3.4.1935 bola vytvorená stavebná komisia na čele s predsedom S. Kostlivým, ktorá sa zamerala na získanie štátneho obchodného paláca pre UK. Tento zámer bol korunovaný úspechom a budova bola pridelená právnickej a filozofickej fakulte. Slávnostné otvorenie budovy bolo 11.3.1937 a už na druhý deň prebehla v Auditoriu maximum inaugurácia rektora prof. JUDr. Vratislava Bušeka."[4] V univerzitnej aule sa následne uskutočnili:

 • Slávnostná promócia E. Beneša (prezidenta ČSR) na čestného doktora práv 21. 4. 1937.
 • Otvorenie autonómneho snemu 18.1.1939.
 • Hlasovanie o vzniku slovenského štátu 14. marca 1939.
 • Inštalácia V. Tuku za rektora Slovenskej univerzity v septembri 1939.
 • Voľba (20. októbra)[6] J. Tisa za prezidenta, zloženie sľubu a uvedenie do funkcie 26. október 1939.[4]
 • Vznikol prvý slovenský študentský štrajkový výbor 20.novembra 1989 o 10. hod.
Hlavná budova Univerzity Komenského v Bratislave

História[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodným vlastníkom pozemku bol Ján Pálffy. V roku 1918 štát pozemok skonfiškoval. Začiatkom dvadsiatych rokov bol vrátený dedičom J. Pálffyho, ktorí sa uzavretím dohody s Mestským notárskym úradom dňa 19. januára 1921 zaviazali opraviť chátrajúce budovy. Neskôr pozemok odkúpila Továreň na káble v Bratislave, ktorá ho 22. marca 1924 predala štátu, v zastúpení Ministerstvom obchodu a verejných prác za 2,6 miliónov .

Návrh[upraviť | upraviť zdroj]

Nákresy budov určených na zbúranie vypracoval a mestskému zastupiteľstvu predložil 17. septembra 1929 O. Melecha. S demoláciou objektov sa začalo v roku 1930. Mestský notársky úrad vydal 27. marca 1930 stavebné povolenie na stavbu budovy „Štátny obchodný dom v Bratislave“. V tejto súťaži sa zúčastnili viacerí významní architekti, medzi nimi aj Alois Balán s Jiřím Grossmanom či Antonín Černý. Prvú cenu získal akademický architekt František Krupka (1885 – 1963), ktorý prišiel na Slovensko roku 1919 z Viedne, kde pracoval v ateliéri svetoznámeho secesného architekta, moravského rodáka J. M. Olbricha. Realizovaním stavby bola poverená Českomoravská stavebná spoločnosť. Na architekta vplývali neskoršie funkcionalistické trendy len okrajovo a ako jeden z mála udržal vo svojej tvorbe vyvážené a zreteľne čitateľné tradičné hodnoty.

Architektúra[upraviť | upraviť zdroj]

Napriek lichobežníkovému tvaru parcely navrhol Krupka symetrický objekt s pravouhlou konštrukčnou a dispozičnou schémou s dôstojným vstupom na zaoblenom nároží. Ťažiskovými prvkami sú najmä polvalcová vstupná dvorana položená na mohutných pilieroch schodišťovej podnože a v centre umiestnená veľká aula prekrytá zasklenou valenou klenbou. V hmotnom i výtvarnom riešení autor zúročil svoje viedenské skúsenosti s reprezentatívnou architektúrou (v ateliéri Friedricha Ohmanna, ktorý bol aj jeho učiteľom na Viedenskej akadémii výtvarných umení, sa podieľal aj na adaptácii Hofburgu). V roku 1934 vláda rozhodla adaptovať budovu pre účely Univerzity Komenského. Po rozhodnutí o umiestnení Univerzity Komenského do tejto polohy sám Krupka prepracoval pôvodný projekt obilnej burzy podľa potrieb univerzity. Jeho moderný klasicizmus tvorí prechod k nastupujúcej moderne. Ešte je v ňom veľa monumentality a klasických, ale kvalitných detailov. Tvaroslovie sa však už očisťuje do hladkých čistých plôch.

Prestavba[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie úpravy nasledovali až v roku 1974, keď podľa projektu V. Karfíka realizovali prístavbu zadnej časti. Posledné výraznejšie zásahy do interiéru sa robili v prvej polovici deväťdesiatych rokov (autori Ján Miloslav Bahna, František Starý a Igor Palčo). Išlo o nové rozdelenie funkcií auly – na spodnom podlaží vznikla reprezentatívna rektorská sieň a hore poslucháreň, tzv. amfiteáter. V tomto „amfiteátri“ univerzity prestavba vylúčila voľakedajšiu galériu a poslucháreň rieši stupňovitým spôsobom v polkruhovom usporiadaní sedenia. Na čelnej strane sú popri bežnom vybavení (plátno na premietanie, tabuľa) umiestnené zboku prekladateľské kalúry, tie však, žiaľ, pôsobia rušivo. Naopak, citlivo sú využité pôvodné výtvarné detaily, zakomponované do nového riešenia. Hľadisko sa ľahko demontuje, no vyhotovenie niektorých detailov nie je dostatočne kvalitné. Celkovo nový interiér pôsobí veľmi kultivovane a príťažlivo.

Rekonštrukcia amfiteátra, interiér[upraviť | upraviť zdroj]

Projekt rekonštrukcie amfiteátra Univerzity Komenského vznikal už koncom 80. rokov. Až súčasné vedenie univerzity však dokázalo zabezpečiť financovanie tejto na pomery školstva dosť nákladnej stavby. Po roku 1990 sa rapídne začal vyhrocovať priestorový problém Právnickej fakulty, ktorej narastajú počty študentov – to urýchlilo realizáciu rekonštrukcie.

Požiadavky pamiatkových orgánov boli jasne definované – zachovať čo najviac pôvodných prvkov a novú funkciu integrovať do rozdeleného priestoru tak, aby vznikli dva plnohodnotné celky – poslucháreň a rektorská sieň. Spodná časť získala komorný charakter s galériou rektorov a reprezentačným priestorom rektorskej siene. Tu sa podpisujú významné akty, prijímajú zahraničné návštevy a udeľujú čestné doktoráty, tu sa univerzita prezentuje doma i vo svete.

Dvojpodlažná horná časť slúži ako poslucháreň s kapacitou 240 miest na sedenie. Kapacitu priestoru limitovala výška vloženého amfiteatrálneho sedenia, ktoré nemalo zablokovať priehľad na okenné vitráže, a tým nežiadúco zaplniť objem. Rekonštrukcia si vyžiadala výmenu okien – popri obnovených vitrážach majú dobré protihlukové vlastnosti. Realizovalo sa nové kúrenie a vzduchotechnika. V interiérových úpravách obnovili travertínové obklady, svietidlá, zasklené steny, dvere a hodiny. V štúdiách sa preskúmali aj iné varianty sedenia, ale klasický amfiteáter sa ukázal ako najprirodzenejší a najekonomickejší. Základnú kresbu amfiteátra vytvárajú pevné pulty so sklopenými sedadlami. Sedadlá sú anatomicky tvarované, harmonicky pôsobia v sklopenej i nesklopenej polohe. Nové osvetľovacie telesá sú citlivo zakomponované v strope, sledujú dispozíciu sedenia.

V rámci spolupráce s univerzitou sa ďalej realizovali interiéry zasadacej miestnosti vedeckej rady Univerzity Komenského pri rektoráte a interiéry vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Rekonštrukciami týchto významných celkov dostala univerzita reprezentačné priestory, ktoré zodpovedajú jej celospoločenskému i medzinárodnému postaveniu.

Účel budovy dnes[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti je budova sídlom Právnickej fakulty UK, je v nej umiestnených niekoľko pracovísk Filozofickej fakulty UK a Rektorát Univerzity Komenského, pod ktorý patrí aj Informačné centrum UK.

Vedenie univerzity[upraviť | upraviť zdroj]

Členmi vedenia univerzity sú rektor, prorektori, kvestor a predseda Akademického senátu UK. Od 1. februára 2011 zastáva post rektora UK už druhé funkčné obdobie prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Prorektori UK
Kvestorka UK
Predseda Akademického senátu UK

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Počty študentov všetkých druhov vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave k 31. 10. 2010 [online]. uniba.sk, [cit. 2011-08-31]. Dostupné online.
 2. http://uniba.sk/studium/
 3. Kolektív autorov, Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Ottovo nakladatelství, Praha, 2008, s. 588
 4. a b c d Pavol Demeš a Dušan Meško: VIA COMENIANA,  Univerzita Komenského v Bratislave, ISBN 978-80-223-3744-1 , Online
 5. BÝVALÍ REKTORI UK,  http://staryweb.uniba.sk/index.php?id=264
 6. Pozvánka. Predseda snemu Slovenskej republiky Číslo: 628 preds, Online súbor html

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie
Články v časopisoch

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 48°08′28″S 17°06′57″V / 48.141183°S 17.115905°V / 48.141183; 17.115905