Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
[[Súbor:
Logo PdF UK.png
|250px]]
Logo Pedagogickej fakulty UK
Motto
Učenie pre lepšie učenie
Iné názvy
Latinský názovFacultas Educationis Universitas Comenianae Bratislavensis
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaPdF UK
Typverejná škola
Zameraniepedagogika
Rok založenia1946
Vedenie
Dekandoc. RNDr. Edita Partová, CSc.
Ďalšie informácie
Školské farbyMentolová
Školský časopisNaša univerzita
Kontaktné údaje
MiestoBratislava
AdresaRačianská 59, Bratislava, 813 34
Telefón+421 2 9015 1500
Oficiálny webhttp://www.fedu.uniba.sk/
Oficiálny e-mailsd@fedu.uniba.sk so@fedu.uniba.sk

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (skr. PdF UK) patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a je zároveň aj najväčšou pedagogickou fakultou na Slovensku. V súčasnosti sídli v troch budovách a je lokalizovaná v dvoch mestských častiach Bratislavy - v Starom meste a v Novom meste. Fakulta v Starom meste je situovaná na uliciach Moskovskej a Šoltésovej ulici a obe budovy tvoria tvoria komplex campusového typu. Fakulta pripravuje pedagogických pracovníkov (učiteľov a vychovávateľov) pre predškolské zariadenia, základné a stredné školy, odborníkov pre rezorty školstva, práce a sociálnych vecí a zdravotníctva a učiteľov a vychovávateľov pre všetky druhy špeciálnych škôl a zariadení na Slovensku. Fakulta má ako popredné výskumné pracovisko premyslene vypracovaný program postavený na prepojenosti disciplín tzv. všeobecného učiteľského základu s disciplínami jednotlivých odborov (špecializácií), s odborovými didaktikami a pedagogickými praxami na všetkých typoch škôl a školských zariadení. Dôležitosť prípravy učiteľov, modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva, s výsledkami monitorov a rôznych prieskumov, práca na nových kurikulárnych programoch patria medzi prioritné úlohy fakulty. Dôležitú súčasť ponuky študijných programov tvoria neučiteľské špecializácie ako logopédia, sociálna práca, psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu.[1]

Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami štúdia sú rozširujúce, špecializačné a špecializačné inovačné štúdium, príprava vedúcich pedagogických pracovníkov a kvalifikačné skúšky pedagogických pracovníkov.[2]

O fakulte[upraviť | upraviť zdroj]

Pedagogická fakulta UK vznikla v roku 1946. Od počiatku bola vytvorená tak, aby plnila spoločenské poslanie v oblasti prípravy pedagógov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení, resp. inštitúcií, kde sa realizujú edukačné činnosti. Hlavným poslaním fakulty je pripravovať pedagógov - profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Pedagogická fakulta UK je vzdelávacou, výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má zároveň množstvo zahraničných partnerov. Pedagogická fakulta UK je najstaršou pedagogickou fakultou na Slovensku a patrí medzi najväčšie pedagogické fakulty. Ponúka študijné programy, ktoré sú jedinečné v rámci Slovenska.

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Dôležitú súčasť ponuky študijných odborov a programov tvoria neučiteľské študijné odbory ako logopédia, sociálna práca, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, vychovávateľstvo a sociálna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry, pričom v mnohých oblastiach je fakulta unikátnym pracoviskom a centrom vedeckého výskumu. Fakulta má právo realizovať bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme a absolventom udeľovať akademické, vedecko-pedagogické alebo umelecko-pedagogické tituly. Ďalšími ponúkanými formami vzdelávacích aktivít sú štúdiá v rámci celoživotného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
 • prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.
Prodekani
 • prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
 • Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy, koordinátorka programu Erazmus +, zodpovedná za prezentáciu fakulty v anglickom jazyku a vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry PdF UK
 • PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
 • doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., prodekanka pre vnútorný systém kvality
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prodekanka pre celoživotné vzdelávanie
 • PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., predseda Akademického senátu PdF UK
 • Mgr. Erika Poláčiková, tajomník fakulty

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. O fakulte [online]. www.fedu.uniba.sk, [cit. 2022-06-15]. Dostupné online.
 2. O fakulte [online]. www.fedu.uniba.sk, [cit. 2022-06-15]. Dostupné online.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Univerzita Komenského v Bratislave: 90 rokov vysokoškolského vzdelávania a vedy na Slovensku. Vydavateľstvo UK, 2009, ISBN 978-80-223-2658-2.
 • Univerzita Komenského v Bratislave: História a súčasnosť Univerzity Komenského v Bratislave 1919 - 2000. Vydavateľstvo E&J, Bratislava, 2000, ISBN 80-968419-0-4.


Súradnice: 48°09′57″S 17°07′32″V / 48,165698°S 17,125422°V / 48.165698; 17.125422