Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 01.jpg
Sídlo fakulty
Základné informácie
PolohaBratislava, Slovensko
SkratkaFMUK
Rok otvorenia1991
Vedenie
Dekanprof. RNDr. Michal Greguš, PhD.
Kontaktné údaje
MiestoFakulta managementu UK
AdresaOdbojárov 10
820 05 Bratislava 25
Telefón+421 2 90 21 2001
Oficiálny webfm.uniba.sk
Oficiálny e-mailso@fm.uniba.sk

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (skr. FM UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Fakulta má tiež vlastnú vedecko-výskumnú činnosť.

Vývoj[upraviť | upraviť zdroj]

Fakulta managementu UK bola založená v roku 1991 a od svojho vzniku je postavená na princípoch Business Schools, aké pôsobia na zahraničných univerzitách. Je dlhodobo vnímaná ako kvalitná fakulta pripravujúca svojich absolventov pre náročné podmienky manažérskej praxe. Toto dobré meno si dlhodobo udržiava najmä vďaka kvalitným študentom a absolventom.


Fakulta managementu UK sa od roku 2008 pravideľne umiestňuje v rebríčku medzi tisíckou najúspešnejších Business Schools. Hodnotenie vykonáva nezávislá International Scientific Committee EDUNIVERSAL a podľa tohto hodnotenia bola Fakulta managementu UK hodnotená ako najlepšia fakulta na Slovensku v rámci fakúlt s ekonomickou a manažérskou orientáciou. Hodnotí sa takmer 1 000 Business Schools zo 163 krajín sveta. Podľa uplatňovaných medzinárodných kritérií bola Fakulta managementu UK zaradená do kategórie s vynikajúcim hodnotením Excellent Business School aj v roku 2018.[1] Pre Fakultu managementu UK je to významné ocenenie, ktoré je prejavom medzinárodného uznania jej výsledkov, a súčasne naplnením jej prioritného strategického zámeru zaradiť sa medzi svetovo uznávané Business Schools.


Katedry fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Katedra financií a ekonómie (KFE)
 • Katedra informačných systémov (KIS)
 • Katedra kvantitatívnych metód (KKM)
 • Katedra manažmentu (KMN)
 • Katedra marketingu (KMR)
 • Katedra medzinárodného manažmentu (KMM)
 • Katedra stratégie a podnikania (KSP)

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Vedenie fakulty je užším poradným orgánom dekana. Skladá sa z prodekanov a tajomníka fakulty. Prerokúva operatívne záležitosti vedenia fakulty vyžadujúce kolektívne prerokovanie. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Prodekanov pre jednotlivé oblasti pôsobnosti vymenúva dekan po schválení akademickým senátom fakulty. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty.

Dekan

prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Prodekan pre štúdium a vzťahy s verejnosťou

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

Prodekanka pre projekty a rozvoj

doc. Ing. Jana Kajanová, PhD.

Prodekanka pre akreditácie, kvalitu a legislatívu

prodekanka pre akreditácie, kvalitu a legislatívu

Prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy

Mgr. Lucia Vilčeková, PhD.


Tajomníčka fakulty

 • Mgr. Soňa Šúreková

Študijné programy[upraviť | upraviť zdroj]

ŠTUDIJNÝ PROGRAM MANAŽMENT

Využitie manažérskych zručností je univerzálne. V praxi je však čoraz žiadanejšie, vzhľadom na automatizáciu a robotizáciu v priemysle, ako aj expanziu business centier zdieľaných služieb a ďalších medzinárodných organizácií na Slovensku. Uplatnenie nájdeš v pozíciách od riaditeľa spoločnosti, finančného či personálneho riaditeľa, obchodného manažéra, cez manažéra kvality, marketingu, vlastníka procesov, analytika, konzultanta či projektového manažéra alebo manažéra vlastného podnikania. Možností je veľa a popri štúdiu sám zistíš, čo ťa láka a na ktorú z oblastí sa chceš špecializovať a profilovať.


MANAŽMENT V ANGLICKOM JAZYKU

Študijný program manažment je ponúkaný aj v anglickom jazyku. Štúdium prebieha spoločne s desiatkami zahraničných študentov z celého sveta a predmety sú zabezpečené vyučujúcimi so zahraničnými skúsenosťami. Nie je potrebné cestovať do zahraničia za hodnotným vzdelaním. Toto štúdium je v zmysle zákona o vysokých školách spoplatnené (1990 EUR/rok na bakalárskom a 2490 EUR/rok na magisterskom stupni).

Predmety bakalárskeho štúdia

Štúdium pozostáva z veľkého počtu odborných predmetov, ktoré pokrývajú všeobecné témy ekonómie, ekonomiky, manažmentu, marketingu, financií a práva, pričom priestor je venovaný aj moderným trendom v jednotlivých témach, ako aj rozvoju špecifických jazykových, technických alebo prezentačných zručností. Dôraz je kladený na aplikáciu jednotlivých metód a techník, aj využitím aplikačných softvérových nástrojov. Od 3. ročníka si študenti vyberajú jeden z blokov voliteľných predmetov (Financie, Účtovníctvo, Podnikanie, Marketing, Personálny manažment, Marketing, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov).

 • Základy manažmentu
 • Ekonómia
 • Anglický jazyk pre manažérov
 • Manažérska ekonomika
 • Matematika
 • Finančná matematika
 • Štatistika
 • Štatistické metódy
 • Základy účtovníctva
 • Postupy účtovania pre podnikateľov
 • Výpočtová technika
 • Informačné systémy a aplikačný softvér
 • Marketing
 • Základy finančného manažmentu
 • Projektový manažment
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Obchodné právo
 • Pracovné právo
 • Databázy
 • Peniaze a bankovníctvo
 • Controlling
 • Operačný manažment a logistika
 • Úvod do podnikania
 • Základy personálneho manažmentu
Predmety magisterského šúdia

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky o manažmente, aj pre potreby vyšších manažérskych pozícií. Štúdium na magisterskom stupni v externej forme štúdia je vhodné ako forma osobného a osobnostného rozvoja pre zamestnaných alebo podnikateľov s ambíciami zdokonalenia alebo doplnenia svojich vedomostí.

 • Marketing manažment
 • Organizačné správanie
 • Finančné účtovníctvo
 • Finančný manažment
 • Manažérske rozhodovanie
 • Manažérske účtovníctvo
 • Manažment informačných systémov
 • Modelovanie ekonomických procesov
 • Manažment projektov
 • Strategický manažment
 • Podnikateľská etika

Ponuka povinných predmetov je doplnená ponukou povinne voliteľných a výberových predmetov podporujúcich profiláciu študentov. Študenti si volia jednu zo špecializácií (Financie, Marketing, Strategický manažment, Personálny manažment, Podnikanie, Manažérska informatika, Manažment IKT projektov).


Aktuálna ponuka povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov je zverejňovaná v študijnom programe pre daný akademický rok.


ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÝ MANAŽMENT


Nemecký program

Manager von morgen - nicht warten sondern starten Nemecký program je vyučovaný v nemeckom jazyku, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Štúdium je koncipované tak, aby bolo kompatibilné so vzdelávacími programami renomovaných univerzít nemecky hovoriacich krajín s cieľom uznania dokladu o vzdelaní v zahraničí.

Predmety v nemeckom jazyku
 • Nemecký jazyk pre manažérov
 • Nemecké ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Rakúske ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Hospodárska politika v nemecky hovoriacich krajinách
 • Interkultúrny manažment
 • Obchodné rokovania
 • Obchodné právo
 • Podnikanie v nemecky hovoriacich krajinách
 • Právnická nemčina
 • Medzikultúrna komunikácia
 • Obchodná nemčina
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
 • Medzinárodné ekonomické právo
 • Medzinárodný manažment
 • Podnikanie v európskom hospodárskom priestore
Prax počas štúdia
 • Študenti majú možnosť realizovať odbornú prax v nadnárodných korporáciách, napr. VW, DELL, Amazon, Slovenská sporiteľňa, Raiffeisen, OMV, Swiss Re, OVB, Uniqa, SAS Automotive.
 • Spolupráca s obchodnými komorami pôsobiacimi na Slovensku (DSIHK/SNOPK).
 • Organizovanie exkurzií do medzinárodných inštitúcií (OSN Viedeň, EU - Brusel).
 • Organizovanie workshopov s úspešnými podnikateľmi na Slovensku a s úspešnými absolventmi fakulty.


Francúzky program

Le français le plus qui fait la différence Francúzsky program je vyučovaný vo francúzštine, pričom na výučbe sa podieľajú tak odborníci z praxe, ako aj hostia zo zahraničných univerzít. Možnosť získať na Slovensku magisterský diplom vydávaný francúzskou univerzitou v oblasti finančného manažmentu (predmety vyučované odborníkmi z univerzít v Nancy, Lille, Paríži).

Predmety vo francúzskom jazyku:

 • Francúzsky jazyk pre manažérov
 • Francúzske ekonomicko-geografické a politické reálie
 • Francúzske obchodné právo
 • Hospodárska politika vo Francúzsku
 • Interkultúrny manažment
 • Obchodné rokovania
 • Obchodné právo
 • Právnická francúzština
 • Medzikultúrna komunikácia
 • Obchodná francúzština
 • Európska ekonomická integrácia
 • Medzinárodný manažment
 • Vnútorný trh a hospodárska politika EÚ
 • Možnosť získať štipendium organizácie Agence universitaire de la Francophonie na štúdium alebo prax v niektorej z frankofónnych krajín.
Prax počas štúdia
 • Študenti nadobúdajú odbornú prax priamo v zahraničných korporáciách, napr. PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, Orange, L’Oréal, ISK, VEOLIA, Schneider Electric, Célio, Yves Rocher, Décathlon, KONE, Renault, Gefco, Henkel, Mazars, DELL, Amazon, IBM, Accenture a v ďalších 400 pobočkách francúzskych firiem na Slovensku.
 • Spolupráca s obchodnými komorami (Francúzsko-slovenská obchodná komora) a veľvyslanectvami (francúzske, kanadské, švajčiarske, belgické), ktoré ponúkajú možnosť získať štipendium a prax.
 • Každoročná organizácia podujatia „Pracovný veľtrh Študenti-Podniky-Univerzity“ (možnosť osobného kontaktu so zástupcami firiem a potenciálnymi zamestnávateľmi).Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Eduniversal. "Business Schools ranking in Slovakia", Business Schools Ranking, Paris, 2018. Retrieved on 18 March 2018.


Súradnice: 48°09′36″S 17°08′04″V / 48,159994°S 17,134316°V / 48.159994; 17.134316