Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Súradnice: 48°08′31″S 17°06′27″V / 48,141834°S 17,107381°V / 48.141834; 17.107381

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Bratislava Hviezdoslavovo 18 01.jpg
Sídlo VŠVU
Základné informácie
Skratka VŠVU
Typ štátna univerzita
Rok založenia 1949
Vedenie
Rektor Prof. Stanislav Stankoci
Kontaktné údaje
Miesto Bratislava, Slovensko
Oficiálny web vsvu.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave so sídlom v Bratislave je verejná vysoká škola, založená v roku 1949 zákonom č. 89/1949 Sb.n. SNR.

Bola prvou vysokou školou na Slovensku, zameranou na komplexné štúdium výtvarného umenia. Vznikla na prahu obdobia poznamenaného totalitným režimom bývalej Československej socialistickej republiky a preto 40 rokov (1949 – 1989) zápasila s tlakmi kultúrno-politických dogiem, presadzujúcich socialistickorealistickú doktrínu v umení, ale aj s kádrovým režimom, politickými čistkami v radoch pedagógov i študentov. No vďaka umeleckému zázemiu pedagógov a ich ľudskému prístupu k študentom pri výučbe sa škole darilo vzdorovať, ba legendárnymi sa stali oddelenia, ktoré sa do povedomia širokej verejnosti dostali ako „školy“ jednotlivých pedagógov, ku ktorým sa hlásia celé generácie absolventov: Matejkova škola, Kostkova škola, Hložníkova škola, Brunovského škola, študenti Václava Ciglera a pod. Po revolúcii a páde totalitného režimu v roku 1989 nastalo aj na VŠVU obdobie radikálnych premien. VŠVU sa stala jednou z mála vysokých škôl na území Slovenska, kde došlo k výmene celého pedagogického zboru prostredníctvom slobodných výberových konaní.

Funkcionári vysokej školy[upraviť | upraviť zdroj]

Štúdium[upraviť | upraviť zdroj]

Vysoká škola výtvarných umení ponúka štúdium v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni. Bakalárske a magisterské študijné programy je možné študovať len dennou formou. Doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia je možné študovať dennou aj externou formou. Štvorročné bakalárske štúdium je ukončené štátnou skúškou, obhajobou bakalárskej práce a absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „bakalár“, v skratke „Bc. “ Magisterské štúdium je dvojročné a je ukončené štátnou skúškou, obhajobou diplomovej práce. Absolventovi je vydaný diplom a udelený titul „magister umenia“, v skratke „Mgr. art. “ Doktorandské štúdium v dennej forme má rozsah 3 roky, v externej forme 3 – 5 rokov a ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Absolventovi v odboroch Výtvarné umenie, Dizajn, Reštaurovanie, Architektonická tvorba je udeľovaný titul „doktor umenia“, v skratke ArtD. a v odbore Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry sa udeľuje titul „doktor filozofie“ v skratke PhD. Študijné programy patria pod nasledujúce študijné odbory: Výtvarné umenie, Dizajn, Architektonická tvorba, Reštaurovanie

Katedry[upraviť | upraviť zdroj]

VŠVU je členená na 12 katedier:

Katedra architektonickej tvorby; Katedra fotografie a nových médií; Katedra grafiky a iných médií; Katedra intermédií a multimédií; Katedra maľby a iných médií; Katedra dizajnu; Katedra reštaurovania; Katedra socha, objekt, inštalácia; Katedra teórie a dejín umenia; Katedra textilnej tvorby; Katedra úžitkového umenia; Katedra vizuálnej komunikácie.

Zahraničné vzťahy[upraviť | upraviť zdroj]

VŠVU je členom medzinárodných organizácií ELIA (European League of Institutes of the Arts), CUMULUS a European Textile Network. Uskutočňuje výmenné pobyty študentov aj pedagógov so zahraničnými partnerskými inštitúciami v rámci programov Socrates/ERASMUS a CEEPUS i na báze priamej spolupráce s jednotlivými školami. VŠVU sa aktívne podieľa aj na organizovaní medzinárodných workshopov, sympózií, seminárov a na príprave a realizácii výstav.

Galéria MEDIUM[upraviť | upraviť zdroj]

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu školy. Výstavná činnosť galérie je zameraná na všetky aktuálne výtvarné trendy, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy. Hlavným kritériom pre schválenie a realizáciu výstavného projektu v galérii je predovšetkým jeho vysoká kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi študentskými, či ateliérovými prezentáciami a výstavami profesionálov. Nemenej dôležitá je aj prezentácia zahraničných umeleckých škôl (akadémie v Prahe, Brne, Poznani, Krakove, Lodži, Budapešti, Saint-Etienne, atď.) prostredníctvom medzinárodných výstavných spoluprác, výsledkov sympózií a workshopov.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]