Žilinská univerzita v Žiline

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Žilinská univerzita v Žiline
Uniza-logo.png
Oficiálne logo Žilinskej univerzity v Žiline
Motto
Univerzita s tradíciou
Iné názvy
Pôvodný názov Vysoká škola železničná, Vysoká škola dopravná, Vysoká škola dopravy a spojov
Latinský názov Universitas Solnensis
Základné informácie
Poloha Žilina, Slovensko
Skratka UNIZA, ŽU
Typ verejná univerzita
Zameranie technické, ekonomické, humanitné, umelecké
Rok založenia 1. októbra 1953
Vedenie
Rektor Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Prorektor doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD

prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
Kvestor Ing. Jana Gjašiková
Predseda prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici (akademický senát)
Štatistické údaje
Počet fakúlt 7
Počet zamestnancov 1515
Počet študentov 11 352
Doktorandi 488
Rozpočet 30,3 mil. €
Kampus Univerzitný kampus Veľký diel
Kontaktné údaje
Miesto Žilina, Slovensko
Adresa Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Telefón +421 41 513 5001
Oficiálny web http://www.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline (angl. University of Žilina, lat. Universitas Solnensis, skr. ŽU) je slovenská verejná vysoká škola univerzitného typu so sídlom v Žiline. Poskytuje vzdelanie v bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programoch. Bola založená v roku 1953 a v súčasnosti má sedem fakúlt.

Na Žilinskej univerzite ukončilo štúdium doteraz 52 000 absolventov, z toho 1500 zahraničných. Spolu má univerzita 1500 pracovníkov a vo všetkých formách štúdia študuje približne 12 000 poslucháčov.

Súčasnou rektorkou je od roku 2010 Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Pôvodná budova Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učenia technického v Prahe vznikla Vysoká škola železničná. Mala 5 fakúlt, a to dopravnú, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú a vojenskú. Premenovaním Vysokej školy železničnej v roku 1959 vznikla v Prahe Vysoká škola dopravná (VŠD), ktorá bola 6. septembra 1960 premiestnená z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala vtedajšia Vysoká škola dopravná tri fakulty - Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú a Vojenskú fakultu.

Rozvoj priemyslu, dopravy a spojov si vynútil aj rozvoj Vysokej školy dopravnej v širokom spektre. Vzniklo viacero nových odborov dopravy ako napr. letecká doprava, bloky a spoje, cestná a mestská doprava, stavba mostov a tunelov, železničná doprava (je vlastne najstarší a pôvodný odbor) a mnoho ďalších na fakulte PED a SET.

Od roku 1961 VŠD začala pripravovať odborníkov aj pre rezort spojov, avšak k premenovaniu školy sa pristúpilo až v roku 1980 a VŠD bola premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline (VŠDS). Výsledkom predchádzajúceho vývoja a napĺňaním snáh po univerzalizácii štúdia vznikali po roku 1989 ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Ako samostatné fakulty sa v tomto období konštituovali:

 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta
 • Strojnícka fakulta
 • Elektrotechnická fakulta

V roku 1996 vzniká Žilinská univerzita v Žiline ako nasledovník VŠDS a rozširuje svoj profil pôvodne technickej vysokej školy o prírodné vedy (od 18. augusta 1998). Zákonom č. 324/1996 Z.z. bol v roku 1996 názov Vysoká škola dopravy a spojov zmenený na Žilinskú univerzitu v Žiline. V rokoch 1996 - 1997 vznikli na ŽU dve fakulty – Fakulta priemyselných technológií a Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja, na základe ktorých boli neskôr založené dve nové slovenské univerzity. Od 20. decembra 2010 bola Fakulta prírodných vied premenovaná na Fakultu humanitných vied. V súčasnosti má teda sedem fakúlt. V septembri 2014 bola Fakulta špeciálneho inžinierstva premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva.

Ako člen Európskej asociácie univerzít (EUA) od roku 2000 sa Žilinská univerzita v roku 2002 podrobila komplexnej evalvácii. V akademickom roku 2005/2006 prešla Žilinská univerzita ako jedna z dvoch slovenských univerzít druhým stupňom (tzv. folow up) evalvácie EUA. Pôsobením v rozličných medzinárodných organizáciách a združeniach ŽU aktívne vplýva na formulácie rozvoja európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.

Vojenská fakulta bola premenovaná na Fakultu špeciálneho inžinierstva, čím sa začala jej transformácia na civilnú fakultu delimitovanú do rezortu školstva v roku 2001. V roku 2014 bola premenovaná na Fakultu bezpečnostného inžinierstva. V roku 1998 vznikla Fakulta prírodných vied, ktorá je v súčasnosti najmladšou fakultou Žilinskej univerzity. Fakulta vznikla so zámerom rozšíriť profil Žilinskej univerzity a posilniť vzdelávanie v oblasti matematiky, prírodných a humanitných vied a umenia.

Kampus[upraviť | upraviť zdroj]

Budovy rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzita sídli na Univerzitnom kampuse Veľký diel, ktorý je postupne budovaný od 80-tych rokov. V centre mesta pôsobí Fakulta bezpečnostného inžinierstva, na letisku v Dolnom Hričove Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, v Prievidzi Fakulta riadenia a informatiky, v Tatranskej Javorine Výskumný ústav vysokohorskej biológie. Taktiež vlastní ubytovacie zariadenie v Ružomberku a Zuberci.

Služby pre študentov[upraviť | upraviť zdroj]

Univerzita poskytuje ubytovanie študentom v študentských domovoch (internátoch) Veľký diel a Hliny, s kapacitou spolu cca 4 400 lôžok.

Študenti sa majú možnosť stravovať v 7 univerzitných výdajniach a bufetoch, prakticky na každom mieste výučby.

Fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti má univerzita sedem fakúlt:

Ďalšie pracoviská[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalej pri univerzite pôsobia aj tieto pracoviská a ústavy:

Univerzitné pastoračné centrum Paľova búda
 • Rektorát
 • Výskumný ústav vysokohorskej biológie
 • Ústav telesnej výchovy
 • Ústav celoživotného vzdelávania
 • Ústav informačných a komunikačných technológií
 • Ústav súdneho inžinierstva
 • Ústav dopravy CETRA
 • Univerzitná knižnica
 • Univerzitné pastoračné centrum pri ŽU (tzv. Paľova búda)
 • Vydavateľstvo ŽU (EDIS)
 • Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum ŽU
 • Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve
 • Ústav konkurencieschopnosti a inovácií
 • Výskumné centrum ŽU
 • Univerzitný vedecký park

Spolupráca[upraviť | upraviť zdroj]

Kooperácia so zahraničnými univerzitami umožňuje študentom a učiteľom aktívnu účasť v medzinárodných programoch ERASMUS, Leonardo da Vinci, CEEPUS, TEMPUS, COPERNICUS, COST, v 5., 6. a 7. rámcovom programe a i.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°12′08″S 18°45′18″V / 49.202285°S 18.754874°V / 49.202285; 18.754874