Rektor (vysoká škola)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Rektor Univerzity Komenského v slávnostnom talári.

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokej školy. Na Slovensku je rektor štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.[1] Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy.

Pôvodne označenie najvyššieho hodnostára a predstaviteľa cirkevnej vysokej školy, ktorý si stredoeurópske svetské univerzity zachovali aj po odlúčení od cirkvi. Rektorovi pri oficiálnych príležitostiach prislúcha titul Magnificencia, prípadne Vaša Magnificencia t. j. Vaša vznešenosť, velebnosť, veľkosť, výsosť.[2]

Pomenovanie rektor pochádza z lat. rector magnificus - veľký vládca, riaditeľ resp. regere - vládnuť.

Kancelária rektora sa nazýva rektorát.

Legislatíva na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

V Slovenskej legislatíve (zákon 131 z roku 2002[1]) majú právo navrhovať kandidátov do volieb na rektora členovia akademickej obce vysokej školy. Víťaz volieb rektora je ministrom školstva na návrh akademického senátu predložený na schválenie prezidentovi. Prezident na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy vymenúva aj odvoláva rektorov. Funkčné obdobie rektora je štvorročné. Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Zákon 131/2002 Z.z. [online]. uniba.sk, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.
  2. Levická, J. Rektor (univerzita), Slovenská terminologická databáza [online]. juls.savba.sk, 4.8.2008, rev. 2010-09-03, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]