Zoznam kultúrnych pamiatok v Ružomberku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Ružomberok v okrese Ružomberok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 60
KÚ: Hrboltová

Poloha
508-11678/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Kataríny; Kostol sv. Kataríny Alexandrij.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
č. 60
KÚ: Hrboltová

Poloha
508-11678/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Studňa rumpálová
KÚ: Hrboltová

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-12116/1 Unifikovaný názov PO: studňa rumpálová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rumpálová studňa

Náhrobok
Nahrať súbor
Náhrobok
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-417/0 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: černovská masakra; pamätník černovským martýrom

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 3
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-370/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. P.M.Ružencovej

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sokolovňa Bernolákova ul. 8
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11623/0 Unifikovaný názov PO: sokolovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: telocvičňa TJ SOKOL

Kostol Nahrať súbor Kostol Bernolákova ul. 9
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11617/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Cintorínska ul. 0
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-416/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Fulla Ľudovít; 1902-1980, výtvarník

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Cintorínska ul.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-3400/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Makovických;Hrobka Makovických

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Banka Dončova ul. 2
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11694/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,nárožná;NBČ-filiálka Ružomberok

Škola Nahrať súbor Škola Dončova ul. 4
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10515/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;sídlo okr.rev.národ.výboru-SNP

Pilier Nahrať súbor Pilier Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-369/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojboký;trojboký pilier

Socha Nahrať súbor Socha Hlinku A. nám. 0
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-369/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata;Nepoškvrnená Panna Mária

Mauzóleum
Nahrať súbor
Mauzóleum Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10557/1 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hlinka Andrej;1864-1938,politik

Schodisko Nahrať súbor Schodisko Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10557/2 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Školské schody,Veľké schody

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-10557/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie sv.Jozefa s dieťaťom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa s múrom oporným i. Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-10557/4 Unifikovaný názov PO: terasa s múrom oporným i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horná terasa

Terasa s múrom oporným ii. Nahrať súbor Terasa s múrom oporným ii. Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10557/5 Unifikovaný názov PO: terasa s múrom oporným ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolná terasa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa s múrom oporným iii. Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-10557/6 Unifikovaný názov PO: terasa s múrom oporným iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: západná terasa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Hlinku A. nám.
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-10557/7 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Radnica pamätná
Nahrať súbor
Radnica pamätná Hlinku A. nám. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-368/1 Unifikovaný názov PO: radnica pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;mestský dom a fara A.Hlinku

Tabuľa pamätná s bustou
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná s bustou Hlinku A. nám. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-368/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Seton-Watson;1879-1951,politológ,novinár

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Hlinku A. nám. 3
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-365/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Ondreja;farský,pôsobisko A.Hlinku

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový Hlinku A. nám. 3
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-365/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradbový múr,kamenný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Hlinku A. nám. 3
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-365/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zanikn.príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko Hlinku A. nám. 3
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-365/4 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Tmavé schody

Škola
Nahrať súbor
Škola Hlinku A. nám. 5
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11630/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;r.k.chlapčenská ľudová škola

Socha-vsa
Nahrať súbor
Socha-vsa Hlinku A. nám. 5
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11630/2 Unifikovaný názov PO: socha-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kristus Učiteľ

Rezidencia rehoľná Nahrať súbor Rezidencia rehoľná Hlinku A. nám. 58
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-366/1 Unifikovaný názov PO: rezidencia rehoľná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: piaristov;piaristický kláštor

Kostol Nahrať súbor Kostol Hlinku A. nám. 58
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-366/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Povýšenia sv.Kríža;rehoľný kostol,piarist.,jezuit

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Hlinku A. nám. 60
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-366/3 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbové,solitér;býv.št.reál.gymn.,osobitná šk.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné Hlinku A. ul.
KÚ: Ružomberok

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-10541/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: černovská masakra;Pam.miesto černovskej masakry

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový viacrodinný Hlinku A. ul. 11,13,15
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-1622/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový viacrodinný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;robotnícky štvordom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový viacrodinný Hlinku A. ul. 17,19,21,23
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-1618/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový viacrodinný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;roľnícko-robotnícky štvordom

Budova výpravná Nahrať súbor Budova výpravná Kačkova ul.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11692/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Železničná stanica Ružomberok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža vodárenská Kačkova ul.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11692/2 Unifikovaný názov PO: veža vodárenská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;vodojem

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Kačkova ul.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11692/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murované+kovové

Galéria
Nahrať súbor
Galéria Makovického ul. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11842/1 Unifikovaný názov PO: galéria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: galéria Ľudovíta Fullu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Záhrada Makovického ul. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11842/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: okrasná - záhrada galérie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Oplotenie Makovického ul. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11842/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenné - oplotenie záhrady

Dom meštiansky pamätný
Nahrať súbor
Dom meštiansky pamätný Mostová ul. 13
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10511/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;1867-1950,politik

Banka
Nahrať súbor
Banka Mostová ul. 16
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10512/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radová;Ľudová banka

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Panská ul. 3
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10513/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Podhora ul. 9
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10507/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Dom rod.Makovických

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Podhora ul. 11
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10508/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Dom rodiny Houdekovej

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác mestský Podhora ul. 22
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-11622/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;palác grófa Štefana Rakovského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Banka Podhora ul. 33
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10510/0 Unifikovaný názov PO: banka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;Slovenská banka

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Slobody nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10516/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: architektonický;pódium+3 hranolové telesá

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Slobody nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10516/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Poroba;alegorické súsošie Poroby

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Slobody nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10516/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Odboj;alegorické súsošie Odboja

Socha Nahrať súbor Socha Slobody nám.
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-10516/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Víťazstvo;alegorická socha Víťazstva

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Zarevúcka ul. 1
KÚ: Ružomberok

Poloha
508-367/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštieľ sv.Žofie

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9003
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2832/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Plot
č. 9003
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2832/2 Unifikovaný názov PO: plot

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9003
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2832/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9003
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2832/4 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9004
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2833/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska
č. 9004
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2833/2 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;maštaľ,chliev,2-záčin.stodola

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9062
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2833/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rámová;humno

Dom ľudový i.
Nahrať súbor
Dom ľudový i.
č. 9005
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2834/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;predný dom dvojdomu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový ii.
č. 9006
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2834/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;zadný dom dvojdomu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska
č. 9005-9006
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2834/3 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno (maštaľ,záčin)

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9007
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2835/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9008
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2836/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9008
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2836/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno(mlatovisko,maštaľ,záčin)

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9009
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2837/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9009
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2837/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;hospodárska budova

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9010
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2838/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;kópia pôvodného objektu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9010
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2838/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Chliev
č. 9010
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2838/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Plot
č. 9010
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2838/4 Unifikovaný názov PO: plot

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevený;plot s bránou a bránkou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9011
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2839/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9011
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2839/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Chliev
č. 9011
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2839/3 Unifikovaný názov PO: chliev

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chliev

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9012
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2840/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9012
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2840/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+rámová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9013
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2841/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola s maštaľou
č. 9013
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2841/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9014
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2842/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9015
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2843/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stodola s maštaľou
č. 9015
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2843/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9016-9017
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2844/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9016-9017
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2844/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9016-9017
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2844/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Sýpka
č. 9065
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2844/4 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9018
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2845/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9018
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2845/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska
č. 9073
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2846/0 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno s maštaľou a chlievom

Dom ľudový i.
Nahrať súbor
Dom ľudový i.
č. 9020
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2847/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný;predný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový ii.
č. 9021
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2847/2 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;zadný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ i.
č. 9020
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2847/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;predná časť dvojmaštale

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ ii.
č. 9020
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2847/4 Unifikovaný názov PO: maštaľ ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;zadná časť dvojmaštale

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola i.
č. 9020
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2847/5 Unifikovaný názov PO: stodola i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;časť dvojstodoly

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola ii.
č. 9020
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2847/6 Unifikovaný názov PO: stodola ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;časť dvojstodoly

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9022
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2849/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9023
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2850/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9024
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2851/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9025
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2852/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9025
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2852/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;stodola so senníkom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9025
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2852/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;dvojmaštaľ

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9026
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2853/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9026
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2853/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;dvojmaštaľ

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9027
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2854/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;predný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ i.
č. 9027
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2854/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9027
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2854/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ ii.
č. 9027
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2854/4 Unifikovaný názov PO: maštaľ ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;záčin

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9028
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2855/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;zadný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9028
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2855/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9028
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2855/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová+rámová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9029
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2857/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9030
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2858/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9030
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2858/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový i.
Nahrať súbor
Dom ľudový i.
č. 9031-9032
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2859/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom,viacrodinný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ s chlievom
č. 9031-9032
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2859/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ s chlievom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9031-9032
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2859/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový ii.
Nahrať súbor
Dom ľudový ii.
č. 9033-9034
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2859/4 Unifikovaný názov PO: dom ľudový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola s chlievom
č. 9068
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2859/5 Unifikovaný názov PO: stodola s chlievom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;dvojstodola,humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9035
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2860/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9035
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2860/2 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9035
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2860/3 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9036
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2861/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola s maštaľou
č. 9036
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2861/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9037
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2862/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový+murovaný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9037
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2862/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9038
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2863/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9038
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2863/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9039
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2864/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola s maštaľou
č. 9039
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2864/2 Unifikovaný názov PO: stodola s maštaľou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9041-9042
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2865/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Dom ľudový
Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9050-9051
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2866/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stodola
č. 9050-9051
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2866/2 Unifikovaný názov PO: stodola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;humno-kópia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Dom ľudový
č. 9052-9053
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2867/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubový;dvojdom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Sýpka
č. 9055
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2867/2 Unifikovaný názov PO: sýpka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná;murovaná sýpka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Maštaľ
č. 9052-9053
KÚ: Vlkolínec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
508-2867/3 Unifikovaný názov PO: maštaľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová;dvojmaštaľ

Zvonica drevená
Nahrať súbor
Zvonica drevená
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-2856/0 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Vlkolínec
KÚ: Vlkolínec

Poloha
508-11795/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Navštívenia P.M.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty