Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ľubochňa

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ľubochňa v okrese Ružomberok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Budova výpravná
Nahrať súbor
Budova výpravná
č. 6
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-11571/0 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;železničná stanica

Dom kúpeľný
Nahrať súbor
Dom kúpeľný
č. 144
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-11680/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Liečebný dom Bratislava I.

Dom kúpeľný
Nahrať súbor
Dom kúpeľný
č. 145
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-410/1 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér;Kollárov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Tabuľa pamätná
č. 145
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-410/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: KS založenie

Park
Nahrať súbor
Park
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-410/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kúpeľný;Kúpeľný park

Hala turbínová
Nahrať súbor
Hala turbínová
č. 186
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-3239/1 Unifikovaný názov PO: hala turbínová

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Rozdeľovňa vody
Nahrať súbor
Rozdeľovňa vody
č. 186
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-3239/2 Unifikovaný názov PO: rozdeľovňa vody

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rozdeľovňa,podzem.náhon+kaskád

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kanál prítokový so stavadlom
č. 186
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-3239/3 Unifikovaný názov PO: kanál prítokový so stavadlom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zemný;kanál so stavad.a rybochodom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Zariadenie technologické
č. 186
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-3239/4 Unifikovaný názov PO: zariadenie technologické

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Vila
č. 208
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-11773/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Schneider, vila Jaiser

Vila
Nahrať súbor
Vila
č. 101
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-11776/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Vécsey

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Vila
č. 151
KÚ: Ľubochňa

Poloha
508-11777/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Jahn-Bazovský

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty