Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Likavka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Likavka v okrese Ružomberok.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pamätník kramarisko Nahrať súbor Pamätník kramarisko
KÚ: Likavka

Poloha
508-384/0 Unifikovaný názov PO: pamätník kramarisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: popravení antifašisti;Kramáriská,jan.1945

Palác hradný východný
Nahrať súbor
Palác hradný východný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/1 Unifikovaný názov PO: palác hradný východný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Likavský hrad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cisterna
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/2 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta delová
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/3 Unifikovaný názov PO: bašta delová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;polygonálna delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Palác hradný južný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/4 Unifikovaný názov PO: palác hradný južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Bašta so studňou Nahrať súbor Bašta so studňou
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/5 Unifikovaný názov PO: bašta so studňou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmaná;kruhová bašta so studňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Veža útočištná
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/6 Unifikovaný názov PO: veža útočištná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;hlavná veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový južný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/7 Unifikovaný názov PO: múr hradbový južný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné i.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/8 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;palácové nádvorie

Palác hradný severný Nahrať súbor Palác hradný severný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;severný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie i.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/10 Unifikovaný názov PO: opevnenie i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;I.opevnenie horného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie ii.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/11 Unifikovaný názov PO: opevnenie ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;II.opevnenie horného hradu

Múr hradbový sz,jz Nahrať súbor Múr hradbový sz,jz
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/12 Unifikovaný názov PO: múr hradbový sz,jz

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;hradbový múr 1.predhradia

Brána hradná s prístavbou Nahrať súbor Brána hradná s prístavbou
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/13 Unifikovaný názov PO: brána hradná s prístavbou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;III.vstupná brána

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/14 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;Hunyadiovská,pôvodný vstup

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/15 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;zbrojnica,polygonálna bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/16 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;pekáreň,hranolová bašta

Nádvorie hradné ii. Nahrať súbor Nádvorie hradné ii.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/17 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový severný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/18 Unifikovaný názov PO: múr hradbový severný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/19 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;prašná bašta,polkruhová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána hradná
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/20 Unifikovaný názov PO: brána hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;II.vstupná brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier oporný
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/21 Unifikovaný názov PO: pilier oporný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;oporný pilier severného paláca

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/22 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;koniareň s jaskyňou

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iii.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/23 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;2.nádvorie dolného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový-ag
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/24 Unifikovaný názov PO: múr hradbový-ag

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána hradná
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/25 Unifikovaný názov PO: brána hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;I.vstupná brána dolného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie hradné iv.
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/26 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie III.;1.nádvorie dolného hradu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový-ag
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/27 Unifikovaný názov PO: múr hradbový-ag

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie IV.;AG-skúmaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
č. 2000
KÚ: Likavka

Poloha
508-316/28 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie IV.;kruhová bašta AG-skúmaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Soľný úrad so skladom Kačková ul. 5
KÚ: Likavka

Poloha
508-10514/0 Unifikovaný názov PO: soľný úrad so skladom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Soľný sklad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mlyn vodný Mlynská ul.
KÚ: Likavka

Poloha
508-12026/1 Unifikovaný názov PO: mlyn vodný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Likavský mlyn

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty