Preskočiť na obsah

Škola úžitkového výtvarníctva (Ružomberok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Škola úžitkového výtvarníctva (ŠÚV; 1946 – 1975 Štátna priemyselná škola textilná a papiernícka, 1975 – 2000 Stredná priemyselná škola textilná (v Ružomberku)) v Ružomberku vznikla 1. septembra 2000. K tomuto dňu bola zo siete stredných škôl Slovenska vyradená jej predchodkyňa – Stredná priemyselná škola textilná, ktorá mala vo svojom programe zaradené popri technických aj výtvarné študijné odbory zamerané na textil (25 rokov) a odevníctvo (8 rokov). K tejto zmene došlo, pretože záujem o štúdium výtvarných odborov postupne narastal, o technické klesal. ŠÚV prevzala plne vybavené textilné a odevárske dielne, ktoré sa budovali počas šesťdesiatich rokov existencie priemyselnej školy.

História[upraviť | upraviť zdroj]

 • 1. november 1940 – vznikla dvojročná odborná škola pre celulózu a papier. Bola súkromná, vydržiavaná školským výborom vytvoreným zo zástupcov celulózok a papierní na Slovensku
 • 1. september 1942 – boli v škole vytvorené dvojročné odbory pre pradiarstvo a tkáčstvo. Škola prešla pod správu vtedajšieho Ministerstva školstva a národnej osvety
 • 1. september 1946 – škola prechádza na štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou. Je premenovaná na Štátnu priemyselnú školu textilnú a papiernícku
 • Obdobie rokov 1960 až 1972 možno charakterizovať ako obdobie najväčšieho rozmachu školy. Mala 800 – 950 študentov v 29 – 32 triedach. Od školského roku 1957/58 sa na škole stabilne vyučovali študijné odbory výroba celulózy a papiera, pradiarstvo, tkáčstvo, pletiarstvo a zošľachťovanie textílií.
 • 1. september 1974 – k študijným odborom vyučovaným na škole pribúda ďalší, výtvarne zameraný – textilné výtvarníctvo so svojimi dvoma zameraniami – výtvarné spracovanie tkanín a výtvarné spravovanie pletenín.
 • 1. september 1975 – odbor výroba celulózy a papiera sa presúva na Strednú priemyselnú školu strojnícku a škola mení svoj názov na Stredná priemyselná škola textilná.
 • 1. september 1984 – na škole sa prestávajú vyučovať pradiarstvo, pletiarstvo a tkáčstvo ako samostatné odbory a zavádza sa integrovaný študijný odbor textilná technológia
 • 1. september 1989 – jednorazovo pre potreby Kožiarskych závodov v Liptovskom Mikuláši je otvorený odbor chemická technológia kože
 • 1. september 1990 – otvára sa na škole študijný odbor odevníctvo
 • Rok 1992 – zanikol odbor zošľachťovanie textílií a jeho náplň sa začlenila do odboru chémia. Vznikol aj odbor technické a informatické služby so zameraním na textil a odevníctvo a chémiu.
 • 1992/93 – otvorené dvojročné nadstavbové štúdium v odbore odevníctvo
 • 1. september 1995 – škola ponúka odbor vyššieho pomaturitného štúdia s názvom textilná technológia, zameranie na textilný manažment
 • 1995/96 – so súhlasom MŠ SR sa na škole otvára ďalší výtvarne zameraný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov a ručné výtvarné spracúvanie textílií.
 • 1. september 2000 – vzniká Škola úžitkového výtvarníctva so zameraním na textil a odevníctvo

Súčasnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Na škole úžitkového výtvarníctva možno v súčasnosti študovať 10 odborov:[1]

 • textilné výtvarníctvo
 • odevný dizajn
 • ručné výtvarné spracúvanie textílií
 • propagačné výtvarníctvo
 • propagačná grafika
 • fotografický dizajn
 • úžitková maľba
 • tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
 • scénická kostýmová tvorba
 • konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Prehľad študijných odborov [online]. [Cit. 2009-08-26]. Dostupné online. Archivované 2010-01-25 z originálu.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Súradnice: 49°05′02″S 19°17′40″V / 49,084023°S 19,294505°V / 49.084023; 19.294505