Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
TF KU.jpg
Základné informácie
Anglický názovFaculty of Theology
PolohaKošice
SkratkaTF KU
Typverejná škola
Zameraniekatolícka teológia
Rok založenia2003
Vedenie
Dekandoc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.[1]
TajomníkJUDr. Lukas Sekerak
Štatistické údaje
Počet katedier4
Kontaktné údaje
AdresaKatolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach
Hlavná 89
041 21 Košice
Telefón+421 55 6836 111
E-mailsekretariat.tf@ku.sk
Webtf.ku.sk

Teologická fakulta v Košiciach (skr. TF KU) je jedna zo štyroch fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dekanom fakulty je doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD.

História a súčasnosť fakulty[upraviť | upraviť kód]

Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola založená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovacou listinou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku vydanou dňa 1. júla 2003 a dekrétom Kongregácie pre katolícku výchovu.[2]

Fakulta je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Právnym základom činnosti fakulty je zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z hľadiska kánonického práva sa táto fakulta riadi apoštolskou konštitúciou Jána Pavla II. Sapientia Christiana vydanou dňa 15. apríla 1979, a "Ordinationes" Kongregácie pre katolícku výchovu z 29. apríla 1979, ktoré sú priložené k samotnej Konštitúcii, a normami Kódexu kanonického práva (kán. 815 - 820 CIC).

Na štúdium na Teologickej fakulte KU bolo v akademickom roku 2011/2012 zapísaných celkovo 1402 študentov, z toho na dennú formu 565 a externú formu 837. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné programy sociálna práca (1267), katolícka teológia (263) a náuka o rodine (165). Z celkového počtu cudzincov (19) študujúcich na Teologickej fakulte v akademickom roku 2011/2012 tvorili väčšinu (13) študenti zapísaní na externú formu štúdia III. stupňa, pričom do prvého ročníka sa zapísalo 4, do druhého 7 a do tretieho  a štvrtého ročníka 1 študent s cudzím štátnym občianstvom pochádzajúci z Česka (6) a Poľska (7).

V závere februára 2019 vzniklo na košickej teologickej fakulte Centrum na ochranu maloletých, ktorého cieľom je príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov. Malo by taktiež podporovať a realizovať interdisciplinárny výskum sexuálneho zneužívania detí a adolescentov.[3] Jeho prvým riaditeľom sa stal Andrej Kačmár.

Pracoviská, ústavy a katedry[upraviť | upraviť kód]

Katedry[upraviť | upraviť kód]

Fakulta má štyri katedry:[4]

 • Katedra filozofie a histórie
 • Katedra systematickej teológie
 • Katedra praktickej teológie
 • Katedra spoločenských vied

Štúdium[upraviť | upraviť kód]

Na bakalárskej a magisterskej úrovni úrovni fakulta ponúka štúdium katolíckej teológie, učiteľstva a sociálnej práce. Na doktorandskom stupni ponúka dva programy: sociálna práca a katolícka teológia.[5]

Deň otvorených dverí na TF KU 5. februára 2019

Každoročne sa vo februári koná deň otvorených dverí. Už po 16-ty krát otvorila Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku svoje priestory na „Deň otvorených dverí“ dňa 5. februára 2019. V čase od 10.00-12.00 hod. pre všetkých záujemcov bola pripravená prehliadka priestorov Teologickej fakulty spojená s prezentáciou študijných programov a rôznych aktivít v átriu a priestoroch TF KU. Najväčší záujem bol o informácie o možnostiach kombinovaného štúdia v odbore sociálna práca, teológia a náuka o rodine a tiež aj možnostiach doplňujúceho pedagogického štúdia, možnostiach ich uplatnenia, ale aj o dištančnú (externú) formu štúdia. Veľkým prínosom boli aj osobné svedectvá už súčasných študentov TF KU, ktorí sa aktívne zapojili do DOD 2019.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2019/2020 bude poskytovať vzdelávanie v:

 • bakalárskych študijných programoch (sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
 • magisterských študijných programoch (katolícka teológia, sociálna práca, sociálna filozofia, náuka o rodine, učiteľstvo predmetu náboženská výchova, učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácií, učiteľstvo filozofie v kombinácií, učiteľstvo etickej výchovy v kombinácií)
 • doktorandských študijných programoch (katolícka teológia, náuka o rodine)

Vedecké časopisy[upraviť | upraviť kód]

Verba Theologica, 2/2018

V súčasnosti sú na fakulte vydávané dva vedecké časopisy:

Verba Theologica[upraviť | upraviť kód]

Je recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002. Vychádza dvakrát ročne (máj, november). Časopis je od roku 2018 zaradený do indexu ERIH PLUS[6] (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), do databázy CEJSH[7] (The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities) a do databázy CEEOL[8] (Central and Eastern European Online Library). Archív a informácie o časopise môžete nájsť aj na webovej stránke verba.ktfke.sk.

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ[upraviť | upraviť kód]

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je vedecký recenzovaný časopis Inštitútu cirkevných dejín na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol založený v roku 2012 a vychádza pravidelne v printovej podobe. Kvôli jeho väčšej dostupnosti, pre širokú odbornú i laickú verejnosť, je dostupný ja na webovej stránke nhe.ktfke.sk.


Fotogaléria[upraviť | upraviť kód]

Referencie[upraviť | upraviť kód]

 1. Vedenie [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.
 2. Poslanie, hodnoty, vízia, história a súčasnosť teologickej fakulty [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.
 3. Centrum na ochranu maloletých [online]. www.ku.sk, [cit. 2019-03-18]. Dostupné online.
 4. Katedry [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, [cit. 2016-09-20]. Dostupné online.
 5. Ponuka štúdia [online]. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, [cit. 2018-10-16]. Dostupné online.
 6. ERIH PLUS
 7. CEJSH
 8. CEEOL

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]