Kánonické právo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Kánonické právo, staršie: kanonické právo, je samostatným právnym odvetvím „sui generis“. Nie je súčasťou právneho systému Slovenskej republiky, ale je platným právom cirkvi – najmä Katolíckej cirkvi. Nie je preto v súčasných sekulárnych demokratických štátoch vynútiteľné štátnou mocou.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Kánonické právo bolo pôvodne súčasťou teológie. Až Gratianus vyčlenil kánonické právo ako samostatnú, vedeckú právnickú disciplínu. Jeho zbierka Discordantium canonum concordia (alebo tiež Decretum Gratiani) z roku 1140 tvorila až do začiatku 20. storočia základ prameňov kánonického práva Latinskej cirkvi. Bola časťou zbierky kánonov uverejnenej v roku 1580 rímskym pápežom Gregorom XIII. Pod názvom Corpus Iuris Canonici, ktorá platila spolu s ďalšími pápežskými predpismi až do roku 1918.

V roku 1917 vyhlásil pápež Benedikt XV. pre rímskokatolícku cirkev prvý jednotný kodifikovaný právny text s názvom Codex iuris canonici, ktorý platil ďalších 65 rokov. Od 27. novembra 1983 je účinný nový Codex iuris canonici, vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II.

Existuje tiež Codex canonum ecclesiarum orientalium, prvý jednotný zákonník platný pre východné katolícke cirkvi, oficiálne vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 1990, účinnosť nadobudol 1. októbra 1991.

Kanonické právo bolo ovplyvnené aj rímskym právom. Samo malo veľký vplyv na formovanie viacerých súčasných právnych odvetví: najmä rodinného, manželského a dedičského práva.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • NEMEC, M. 2006. "Základy kánonického práva". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 249s. ISBN 80-8078-130-3.
  • BLET, P. 2002. "Pius XII. a druhá svetová vojna podľa vatikánskych archívov". Bratislava: Kalligram, 2002, 1. vydanie, 288s. ISBN 80-7149-464-X.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]