Ministerstvo

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Ministerstvo je najvyšší správny úrad štátu (v niektorých štátoch aj federatívnej republiky, spolkovej krajiny, provincie a podobne), ktorý je zodpovedný a má najvyššie právomoci v určitej oblasti. Na čele stojí obyčajne člen vlády (minister, štátny tajomník a podobne). V minulosti sa ako ministerstvo (napríklad v Rakúsko-Uhorsku či Prusku) označovala vláda, teda zbor ministrov.

V parlamentných systémoch sa vláda aj jednotliví ministri zodpovedajú parlamentu, v prezidentských systémoch prezidentovi.

Ministerstvá na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Na Slovensku je ministerstvo tzv. ústredný orgán štátnej správy.Vo svojej oblasti ministerstvo:

  • stojí na čele štátnych orgánov danej oblasti
  • v prípadoch ustanovených zákonom má normotvorné právomoci - vydáva nariadenia, vyhlášky, výnosy a opatrenia.

Za všetky koncepčné rozhodnutia ministerstva zodpovedá kolektívne vláda.

Zoznam ministerstiev pozri pod Zoznam ministerstiev na Slovensku.