Preskočiť na obsah

Forma štátu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Forma štátu je spôsob organizácie štátnej moci a režim jej fungovania. Forma štátu má dve stránky - statickú a dynamickú. Statickú stránku formy štátu tvorí spôsob organizácie štátnej moci, kým dynamickú stránku zase režim jej fungovania.

Zložky formy štátu[upraviť | upraviť zdroj]

Pod statickú zložku formy štátu zaraďujeme formu vlády a štátne zriadenie. Do dynamickej zložky formy štátu patrí štátny režim, prípadne politický režim. Statická zložka obsahuje princípy, ktoré sú zakotvené v ústave a zákonoch, a v rámci každej krajiny vykazujú pomerne veľkú mieru stability. Naopak, dynamická zložka vyjadruje, akým spôsobom je moc skutočne vykonávaná, a to sa môže meniť po každých voľbách.

Forma štátu

Forma vlády[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Forma vlády

Forma vlády je najvýznamnejším prvkom formy štátu. Patrí sem sústava najvyšších orgánov štátu a vzťahy medzi nimi, a vzťahy medzi obyvateľstvom a štátom.

Štátne zriadenie[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam štátov podľa štátneho zriadenia

Štátne zriadenie vyjadruje územno-organizačné členenie štátu a vzťahy medzi štátom a jeho územnými časťami. Tie môžu byť založené buď na nedeliteľnej (jednotnej) alebo delenej suverenite.

Štátny režim[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Štátny režim

Štátny režim je vlastne súhrn metód vládnutia a metód výkonu štátnej moci. Obsahom je najmä postavenie človeka a občana a garantovanie jeho základných práv a slobôd.

Pôvodný prameň[upraviť | upraviť zdroj]