Parlament

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u
Britský parlament v Londýne

Parlament je najvyšší zastupiteľský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci, ktorý má podobu zhromaždenia poslancov v novovekých republikách a parlamentných monarchiách.

Synonymum je snem, ale slovo snem má (aj) širší význam, najmä historický. V mnohých latinskoamerických krajinách a v USA sa parlament označuje ako kongres, v mnohých iných krajinách ako snem.

V niektorých definíciách sa pojem parlament obmedzuje len na zastupiteľské a zákonodarné zhromaždenie v tzv. parlamentom systéme.

Názvy známych parlamentov[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasné parlamenty[upraviť | upraviť zdroj]

V súčasnosti v parlamentoch väčšinou zasadajú zástupcovia občanov daného štátu, zvolení v parlamentných voľbách na funkčné obdobie trvajúce obvykle 3-5 rokov. Okrem zákonodarnej moci spravidla schvaľuje aj štátny rozpočet, má dôležitú úlohu pri tvorbe alebo rozpustení vlády, má vyšetrovacie a intervenčné právo.


Hlasovanie[upraviť | upraviť zdroj]

Parlament rozhoduje hlasovaním. Pre niektoré dôležité uznesenia nestačí, aby vyslovila súhlas jednoduchá nadpolovičná väčšina poslancov, ale za sa musí vysloviť kvalifikovaná väčšina.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Názov je podľa anglického parlamentu (Parliament), prvý raz vytvoreného v 13. storočí. V 18. a 19. storočí vznikali parlamenty dvojkomorové:

Dnes môže byť rozdelenie na komory založené na iných princípoch.

Parlamenty v dejinách Slovenska[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]