Federálne zhromaždenie Ruskej federácie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Federálne zhromaždenie Ruskej federácie (rus. Федеральное собрание Российской Федерации, Federaľnoje sobranie Rossijskoj Federacii) je ruský parlament - najvyšší zastupiteľský a zákonodarný orgán Ruskej federácie. Jeho postavenie a funkcie určuje Ústava Ruskej federácie v 5. hlave.

Federálne zhromaždenie Ruskej federácie má dve komory: Štátnu dumu (dolná komora) a Radu Federácie (horná komora). Funkcie a právomoci sú rozdelené medzi obe komory Federálneho zhromaždenia, pričom každá rokuje a koná samostatne. Pri špeciálnych, väčšinou slávnostných príležitostiach sa konajú aj spoločné zasadnutia oboch komôr.

Štruktúra Federálneho zhromaždenia[upraviť | upraviť zdroj]

Federálne zhromaždenie pozostáva z dvoch komôr, pričom ich zloženie, ako aj princípy ich konštituovania sú rozdielne. Spôsob tvorby Rady Federácie a spôsob volieb poslancov do Štátnej dumy sú upravené federálnymi zákonmi Ruskej federácie. Zároveň platí, že rovnaká osoba nemôže byť súčasne členom Rady Federácie a poslancom Štátnej dumy.

Federálne zhromaždenie je jednotným parlamentným organizmom, jeho komory však fungujú nezávisle od seba. Ústava Ruskej federácie stanovuje, že komory zasadajú oddelene. Spoločné zasadnutie oboch komôr parlamentu Ústava pripúšťa iba v troch prípadoch:

  1. pri vypočutí posolstiev (výročných správ) prezidenta Ruskej federácie;
  2. pri vypočutí posolstiev (výročných správ) Ústavného súdu Ruskej federácie;
  3. pri vypočutí vystúpení predstaviteľov cudzích štátov.

Rada Federácie[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Rada Federácie

Hornou komorou parlamentu je Rada Federácie Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (rus. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации). Radu Federácie tvoriа po dvaja predstavitelia z každého subjektu Ruskej federácie - vždy jeden reprezentant výkonného orgánu a jeden zastupiteľ zákonodarného orgánu každého subjektu Federácie. Počet subjektov Federácie teda priamo určuje počet členov Rady Federácie - Ruská federácia má 85 subjektov, preto má Rada Federácie 170 členov.

Rada Federácie nemá určené funkčné obdobie. Jej členov menujú a odvolávajú orgány jednotlivých subjektov Federácie.

Štátna duma[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Štátna duma

Dolnou komorou parlamentu je Štátna duma Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (rus. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации). Štátna duma pozostáva zo 450 poslancov, ktorí sú volení vo všeobecných voľbách podľa platnej ústavy na päťročné funkčné obdobie.

Periodiká Federálneho zhromaždenia[upraviť | upraviť zdroj]

  • noviny „Parlamentné noviny“ (rus. Парламентская газета, Parlamentskaja gazeta) - ktorých základnou úlohou zo zákona je publikovanie federálnych ústavných zákonov, federálnych zákonov, a právnych aktov oboch komôr parlamentu. Noviny vychádzajú na celom území Ruskej federácie a distribuujú sa aj vo viacerých krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.
  • časopis „Ruská federácia dnes“ (rus. Российская Федерация сегодня, Rossijskaja Federacija cegodňa) - dvojtýždenník o činnosti komôr ruského parlamentu a ďalších regionálnych orgánov zákonodarnej moci a orgánov miestnej samosprávy.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]