Termín (názov)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Termín (iné názvy: terminus technicus, odborný termín, názov, odborný názov, odborný výraz, odborné pomenovanie) je slovo alebo slovné spojenie s presne vymedzeným významom, používané záväzne v určitom vednom alebo pracovnom odbore. Presnejšie jazykovedné definície sú v závislosti od danej terminologickej teórie napríklad:

  • a) pomenovanie pojmu vymedzené definíciou a miestom v systéme pojmov danej oblasti ľudskej činnosti a poznania
  • b) pomenovanie alebo pomenovacia jednotka, ktoré(-á) má vzhľadom na komunikatívne potreby v odbornej oblasti, v ktorej sa používa, špecificky vymedzený význam (K. Hausenblas)

Opakom termínu je netermín, ktorý na rozdiel od termínu nespĺňa najmä niektoré alebo všetky z týchto vlastností:

  • významová priezračnosť
  • presnosť
  • absencia emocionálnosti alebo expresivity
  • systémovosť

Z filozofického hľadiska je termín výsledkom logickej analýzy mena.

Slová názov a termín nepovažujú všetci jazykovedci za synonymá.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]