Právny vzťah

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Právny vzťah alebo právny pomer je právom regulovaný spoločenský vzťah, v ktorom účastníci vystupujú ako nositelia práv a povinností vyplývajúcich z právnej normy.

A priori predpokladom je existencia platnej a účinnej právnej normy.

Podmienky právneho vzťahu[upraviť | upraviť zdroj]

Podmienkami vzniku, zmeny alebo zániku právneho vzťahu sú

a) právna skutočnosť,
b) subjekty právneho vzťahu - účastníci a možní účastníci právneho vzťahu, ktorí majú právnu subjektivitu. Sú nimi fyzické a právnické osoby, štát alebo iné orgány verejnej moci vrátane verejnoprávnych korporácií,
c) objekt právneho vzťahu - veci, hodnoty, správanie alebo výsledky tvorivej duševnej činnosti, vzhľadom na ktoré subjekty vstupujú do právneho vzťahu, z ktorého nadobúdajú, menia alebo rušia vzájomné oprávnenia a povinnosti.

Prvky právneho vzťahu[upraviť | upraviť zdroj]

Prvkami konkrétneho právneho vzťahu tvoriace jeho štruktúru sú

a) subjekty právneho vzťahu,
b) objekt právneho vzťahu a iné subjekty
c) obsah právneho vzťahu, ktorý predstavuje konkrétne vzájomné oprávnenia a povinnosti subjektov v právnom vzťahu. Subjekt povinosti je povinný realizovať svoje správanie právnou normou stanoveným spôsobom, a to tým, že niečo dá (dare), vykoná (facere), zdrží sa konania (non facere) alebo strpí isté konanie (pati).

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Ottová, E.: Teória práva. Heuréka, Bratislava, 2006.