Tag (web)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tag (prekladané ako značka, označenie, príznak alebo štítok) je indexový názov priradený informácii/skupine informácií (najmä) na stránkach sociálnych sietí na internete. Tagging alebo tagovanie je priraďovanie (niečomu) tagu, teda samotné využitie tagov.

Väčšinou sa ako tagy používajú kľúčové slová alebo zaužívané termíny, ktoré najlepšie vystihujú podstatu danej informácie, napr. "dizajn" je tag označujúci všetky informácie týkajúce sa dizajnu. Tagovanie je typický príklad folksonómie, pretože tagy si vytvárajú samotní používatelia.

Tagy sa stali populárnymi až s nástupom Web 2.0 a v súčasnosti sú jeho dôležitou súčasťou a jednou z jeho charakteristických čŕt.