Tatran (spevokol v Liptovskom Mikuláši)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tatran je názov spevokolu sídliacom v meste Liptovský Mikuláš.

V roku 1873 založil Karol Ruppeldt v Liptovskom Mikuláši spevokol Tatran. Zbor pod jeho vedením, neskôr pod vedením dirigentov Miloša Ruppeldta a Pavla Gallu, dosahoval vysokú umeleckú úroveň. Počas I. svetovej vojny sa však odmlčal a po roku 1918 zanikol. Po II. svetovej vojne sa o jeho oživenie pokúšal MUDr. Karol Wurm. V školskom roku 1954 - 1955 zanietení učitelia Ondrej Ševčík a Jozef Macko činnosť spevokolu znovu obnovili. Svoju činnosť pod názvom Okresný učiteľský spevokol vykonával až od roku 1967. Pri príležitosti 100. výročia založenia pôvodného liptovsko – svätomikulášskeho spevokolu Tatran mu bol v roku 1973 udelený čestný názov TATRAN. Jeho dirigentmi sa stali Ján Klaučo a Martin Žákovič. V rokoch 1976 – 1978 viedol spevokol Alfonz Juriga, v rokoch 1978 - 1993 stál za dirigentským pultom Jaroslav Lauko, po jeho odchode prevzal vedenie spevokolu Štefan Jakoby. V rokoch 1996 - 2001 viedla spevokol Mgr. Viera Bystrická a od roku 2001 je jeho dirigentom PhDr. Ľubomír Raši, PhD. Počet členov spevokolu kolíše od 25 do 40.

Repertoár volili dirigenti tak, aby obsahoval skladby slovenských hudobných skladateľov, ale aj skladby svetovej zborovej tvorby. Od svojho založenia absolvoval spevokol okolo 500 vystúpení a nacvičil približne 250 zborových skladieb. Činnosť je zaznamenaná v kronike založenej v roku 1955. Za 25 rokov svojej činnosti bol najlepším speváckym zborom okresu vo svojej kategórii. V 90-tych rokoch dvakrát úspešne absolvoval zájazd do Grécka - mesta Solún, v roku 1993 sa zúčastnil na oslavách Slovenských národných dní v maďarskom meste Kiskőrös. Pod dirigentskou taktovkou Ľubomíra Rašiho spevokol reprezentoval mesto v Opave na „Dni družobných miest“ v septembri 2004 a v novembri 2004 sa podieľal na veľkej udalosti akou bolo hudobné dielo Ľubomíra Rašiho „Requiem“ pre sólistov, zbor, orchester a rockovú skupinu. Spolu s členmi evanjelického cirkevného zboru naštudoval „Českú omšu vianočnú“ od Jakuba Jána Rybu a „Pašie podľa sv. Matúša“ od Melchiora Vulpiusa. Melchior Vulpius: Pašie podľa sv. Matúša Pôvodne latinské pašie s "turba" zbormi a textom v kralickej češtine doplnil Dr. Karol Wurm. Na základe jeho práce transkripciu do slovenčiny a s použitím ekumenického prekladu urobil Ľubomír Raši a so spevokolom Tatran premiéroval a nahral pre rádio Lumen v roku 2002Všetky tieto diela vyšli aj na CD.