Teória sociálnych kategórií

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Teória sociálnych kategórií je teória vychádzajúca z predpokladu, že pôsobenie masových médií je determinované sociálnokategoriálnymi prvkami. Bez ohľadu na heterogenitu panujúcu v moderných spoločnostiach sa podľa týchto názorov jednotlivci alebo určité podskupiny vyznačujúce sa rovnakým alebo podobným správaním vo vzťahu k médiám, pričom tieto podskupiny sú definované určitými sociálnymi kategoriami, ako je napríklad vek, pohlavie, príslušnosť k spoločenskej vrstve a pod.

Teória sociálnych kategórií je teória rozpracovaná celkom v duchu E. Durkheima, ktorý poukazoval na význam deľby práce pre spoločnosť a zdôrazňoval, že v spoločnosti založenej na deľbe prácesa vytvárajú subkultúry identifikovateľné podľa sociálnych kategórií, ktoré rozvíjajú svoje vlastné modely správania a vlastnej normy. Myšlienka, že identické mediálne obsahy sa odlišne vnímajú podľa sociálnokategoriálneho postavenia rôznych recipientov, tvorí základ prvých rozsiahlych výskumov pôsobenia masových médií, tzv. Payn-Fund-Studies.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.