Preskočiť na obsah

Tender

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tender (z angl. tender) môže byť:

 • v ekonomike (každý z uvedených významov po anglicky volá tender):
  • ponukové výberové konanie na uzatvorenie zmluvy (najmä pri obstarávaní a pod.), napr. verejná súťaž (obchodná verejná súťaž) alebo užšia súťaž alebo rokovacie konanie, po anglicky aj tendering procedure, pozri tender (ponukové konanie)
  • v užšom zmysle:
  • vo financiách (najmä centrálnom bankovníctve): obchodná verejná súťaž pri predaji cenných papierov (presnejšie: a) tenderová metóda predaja [vrátane repo obchodov] cenných papierov, najmä centrálnymi bankami, b) repo obchody vykonávané centrálnymi bankami tenderovou metódu, c) v eurozóne: "postup, pri ktorom Eurosystém dodáva na trh likviditu alebo ju z neho sťahuje, pričom národná centrálna banka vykonáva obchody tým, že prijíma ponuky zmluvných strán predložené po verejnom vyhlásení"), po anglicky aj: issue by tender, tender offer [1][2][3][4][5], pozri tender (cenné papiere)
 • v doprave:
  • na železnici: železničný vozeň na zásobu paliva a vody pre parnú lokomotívu, pozri tender (železnica)
  • v lodiarstve: sprievodná loď, pomocné plavidlo alebo vozidlo na dopravu paliva, zásob, vody atď., pozri tender (loď)
 1. ADAM, J.H.. Anglicko-český ekonomický slovník : s výkladem a výslovností. Voznice : Leda, 1995. ISBN 80-85927-03-9. S. 343, 574.
 2. tender offer; veřejná soutěž. In: Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích.. 1. vyd. Praha : DIDEROT, 1999. ISBN 80-902555-2-3.
 3. Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60)
 4. Tenderverfahren [online]. gabler-banklexikon.de, [cit. 2019-09-25]. Dostupné online.
 5. tendr (ekonomie). In: Universum: všeobecná encyklopedie. [CD]. 5. digitálna publikácia 1. knižného vydania. Praha: Odeon, 2006 (2001). ISBN 80-207-1060-4.
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.