Terapia hrou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Terapia hrou využitie hier na liečenie.

Terapia hrou sa používa sa hlavne u detí s poruchami správania. V hre sa odrážajú skúsenosti dieťaťa, jeho postoje, city, túžby i obavy. Hračky sa vyberajú tak, aby sa primerane veku a schopnostiam stimuloval senzomotorický vývin dieťaťa. V hre sa s dieťaťom nacvičujú rôzne situácie, pričom je neskôr schopné prijať fiktívne vyriešenie situácie za svoje a tým vnútorne rásť. U starších detí sa využívajú spoločenské, športové hry alebo psychohry. Terapiu hrou možno využiť aj u dospelých pacientov.

Pozorovanie pacienta pri hre tiež môže pomôcť stanoviť diagnózu, hlavne ak inak odmieta komunikovať.

Terapiu hrou možno využiť aj pri fyzických ochoreniach, pri nich psychické uvolnenie a radosť z hry pomáhajú mobilizovať vnútorné zdroje organizmu.