Tertium comparationis

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Tertium comparationis je znak, črta, rys, vlastnosť a i., spoločné pre comparatum i comparandum, t. j. porovnávací základ.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.