Textúra (počítačová grafika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Textúra je predpis, ktorý definuje vlastnosti určitého materiálu v grafike, a ktorý opisuje jeho správanie pri interakcii s lúčmi svetla. Zjednodušene: textúra je obraz z reálneho sveta (povrchy - múr, omietka, koža, látka, kovový povrch, piesok, celé budovy s oknami, tváre ľudí a zvierat, architektonické detaily ...) ktorým "obalíme" vygenerovaný trojrozmerný objekt tak aby sme dosiahli jeho maximálnu podobnosť so skutočnosťou.

Textúra je uložená vo forme bitmapy, alebo dvojrozmerného (alebo viacrozmerného) poľa.

Textúrou sa vypĺňa plocha polygónu. Textúru si môžeme predstaviť ako kúsky tapety veľkosti polygónu, ktoré na jednotlivú plôšku polygónu prilepíme. Informácia o tom, aká textúra prislúcha polygónu je uložená v jeho vrchole. Na textúru sa aplikujú efekty a preto ak osvetlenie (efekt) zmení jas polygónu zmení sa tým aj jas textúry. Jas oblasti teda nie je závislý od aplikovanej textúry.

Najjednoduchšou metódou „osvetlenia“ textúry je, keď sa osvetlenie počíta len v mieste vrcholu (vertexu). Táto metóda sa nazýva (Per-Vertex Lighting). Vrchol má informáciu o tom aká intenzita (farba, druh ...) osvetlenia je na ňom a zvyšok plochy a teda aj textúry sa len interpoluje – vytieňuje (shading) do hodnôt podľa interakcie osvetlenia ostatných vrcholov ohraničujúcich polygón. Keďže bodov je relatívne málo je aj výpočet rýchly. Pre dokonalejšie osvetlenie sa počíta hodnota osvetlenia pre každý bod (pixel) polygónu zvlášť.

Zmena polygónu (presun, deformácia) automaticky spôsobí aj zmenu textúry.

Existujú aj špeciálne textúry (displacement texture), ktoré už majú definovaný pohyb a hĺbku (3D textúra) – napr. vlniaca sa vodná hladina, vlniaca sa tráva ...