Trnavský literárny klub

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Trnavský literárny klub, neskôr aj liTTklub, je spolok (nielen) študentov trnavských univerzít a fakúlt, ktorých spája záujem o literatúru a potreba kritickej odozvy na vlastnu tvorbu. Vznikol na pôde Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2001. Klub je otvorený pre všetkých záujemcov o literatúru a jej reflexiu.

Stručná história liTTklubu[upraviť | upraviť zdroj]

  • 2001 z iniciatívy študentov PdF TU

medzi hlavnú náplň patria literárne stretnutia spojené s čítaním vlastnej tvorby, usporadúvanie stretnutí s literárnymi osobnosťami, verejná prezentácia klubovej tvorby v Trnave ale aj blízkom okolí (Piešťany, Hlohovec a i.)- tzv. čítačky, klub spolupracuje s viacerými literárnymi klubmi zo Slovenska

  • 2005

Vydanie zborníku Patália. Začína vychádzať periodikum Liter

  • 2007

klub postupne získava solídne renomé čoho dôkazom je aj spolupráca s mestom Trnava a organizovanie literárneho festivalu Trnavské literárne slávnosti

Stručná charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Trnavský literárny klub je neformálne zdruzenie priaznivcov slovesnej tvorby. Funguje ako otvorený priestor pre všetkých, ktorí v literatúre hladajú prostriedok sebavyjadrenia a komunikácie. Existuje ako neinštitucionalizovaná skupina mladých ľudí, prevažne poslucháčov trnavských univerzít, pričom sa usiluje nadväzovat dialóg s osobnostami kultúrnej sféry trnavského regiónu a tiež spolupracovať s významnými slovenskými autormi. Medzi najvýznamnejšie aktivity trnavského klubu patrí prezentácia pôvodnej tvorby členov a diskusia o nej, ale taktiež organizovanie stretnutí s autoritami slovenského literárneho zivota. Programovo spolupracuje s ďalšími literárnymi klubmi na Slovensku (napr. s bratislavským, žilinským, liptovským a i.), taktiež s literárnymi časopismi ( Dotyky ­časopis pre mladú literatúru), Knižnicou J. Fándlyho v Trnave a Trnavskou univerzitou.

V súčasnej podobe funguje klub od r. 2001, pod vedením Andreja Šeligu, VŠ učitelia na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty TU. Pravidelné stretnutia klubu počas semestra bývajú každý týžden. Vítaní sú nielen mladí autori, ale všetci, ktorí majú záujem zoznámiť sa s tvorbou iných ci podeliť sa o svoje zážitky pri dotyku so zaujímavým textom. Každý nový názor je príležitosťou na tvorivú konfrontáciu, o ktorú členom literárneho klubu ide predovšetkým.

Od 1. 1. 2005 funguje Trnavský literárny klub ako občianske združenie a to najmä z dôvodu možnosti uchádzať sa o rôzne granty, či inú podporu z verejných príp. komunálnych a súkromných zdrojov - granty, sponzoring, príspevok z dane a pod. Stanovy o.z. budú zverejnené na webových stránkach klubu. Klubové prostredie si však nadalej zachováva neformálny ráz a charakter otvoreného priestoru pre všetkých záujemcov o stretanie sa s mladou literatúrou a o otvorenú literárnu komunikáciu.

Publikačná činnosť[upraviť | upraviť zdroj]

  • Litter (revue Trnavského literárneho klubu) - pôvodná tvorba, reportáže, kritické reflexie a všetko spojené s literatúrou a umením
  • Patália - zborník autorov Trnavského literárneho klubu, Trnava: Edition Ryba, 2005
  • členovia klubu publikujú aj v literárnych periodikách ako Dotyky, Rak, Mädokýš a i., pravidelne tiež získavajú ocenenia na takmer všetkých literárnych súťažiach na Slovensku vrátane tých najprestížnejších ako Wolkrova Polianka, Novomeského Senica, Literárny Zvolen atď.

niektorí členovia majú už za sebou aj vydanie knižnej publikácie

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]