Trojsvätá pieseň

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Trojsvätá pieseň alebo Trojsvätý hymnus alebo Trisagion je modlitba, ktorá sa používa pri mnohých bohoslužbách v byzantskom obrade.

Jej slovenské znenie je: „Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami“.

Modlitba sa skladá zo slov spevu serafínov v knihe proroka Izaiáša: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov“ (Iz 6, 3), z pomenovania Boha a z prosby o zmilovanie.