Typológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Typológia môže byť:

 • všeobecne:
  • metóda skúmania založená na triedení jednotlivých javov do určitých typových skupín či zovšeobecnených modelov (napr. biologických, psychologických, historických, jazykových, architektonických a pod.) na základe zistenia zhôd a rozdielov skúmaných javov, pozri napríklad typ
  • výsledok tejto metódy, teda systematizovaný súbor konkrétnych typov, klasifikácia podľa typov
 • v jazykovede: skrátene jazyková typológia (typológia jazykov)
 • v archeológii: metóda triedenia artefaktov podľa charakteristík (materiálu, tvaru, výzdoby…) na základe poznatku, že charakteristika výrobcov podmieňovala vývoj výrobkov (artefaktov); výsledok tohto triedenia, pozri typológia (archeológia)
 • v antropológii: výsledok tzv. typologického modelu, teda názoru, že ľudský druh možno deliť na rasy, pozri pod typologický model
 • v biológii a antropológii: biotypológia
 • v medicíne, antropológii a psychológii: skrátene konštitučná typológia (náuka o telesnej stavbe)
 • v psychológii:
 • v teológii: náuka o predobraznosti (osôb a udalostí Starého zákona pre Nový zákon), pozri typológia (teológia)
 • v technike: náuka o stavebných typoch pre jednotlivé odvetvia výroby, pozri typológia (stavebné typy)
 • v hudbe: náuka o hudobných formách, pozri typológia (hudba)
 • v polygrafii: skrátene typológia písma
 • v lesníctve: skrátane lesnícka typológia

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.