Učenie (pedagogika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Učenie je proces zámerného navodzovania činností alebo výsledok získaných skúseností vedúci k získavaniu a rozširovaniu poznatkov k trvalej zmene osobnosti, správania sa, postojov, hodnôt. Učenie môže byť senzomotorické učenie, pamäťové učenie alebo sociálne učenie.

Proces učenia[upraviť | upraviť zdroj]

Proces učenia je proces usporiadaného vštepovania a začleňovania do svojho poznatkového systému. Je to spôsob ukladania, osvojovania a zapamätávania faktov a súvislostí. Učenie je rozvíjaný kognitívny proces utvárania nových poznatkov rozvoja predispozícii a získavania skúsenosti. Proces sa deje:

  • intencionálne - vedome, sústavne, systematicky a zámerne
  • funkcionálne - živelne, mimovoľne
  • latentne - skryte