Ubytovacie zariadenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ubytovacie zariadenie je na Slovensku podľa vyhlášky č. 277/2008 Z.z. budova, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti celoročne za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby. Ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovacie služby najviac 9 mesiacov v roku je sezónne ubytovacie zariadenie.

Ubytovacie zariadenia sa podľa spomenutej vyhlášky členia podľa druhu na kategórie, a podľa vybavenia, úrovne a rozsahu poskytovaných služieb na triedy.

Rozlišujú sa tieto hlavné kategórie ubytovacích zariadení:

Ubytovacie zariadenia ( okrem táboriska ), v závislosti od kategórie, sa na základe klasifikačných znakov a fakultatívnych znakov zaraďujú do piatich tried (od najnižšej triedy (*) po najvyššiu triedu (*****).

Podrobnosti ustanovuje spomenutá vyhláška.