Uhlová minúta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Uhlová minúta[1][2] (iné názvy: minúta[1][2]; najmä v astronómii: oblúková minúta[3][2]; zriedkavo: minúta uhla[4], šesťdes(i)atinná minúta[2][5]; značky: ′, min [2]) je jednotka uhlovej miery. 1 uhlová minúta je rovná 1/60 stupňa alebo (π/10800) rad. [6]

Symbol pre uhlovú minútu je znak (′) (U+2032). Napríklad pätnásť minút možno zapísať ako 15′.

Zem sa otáča na svojej polárnej osi o 15 uhlových minút každú minútu času. Uhlová minúta na zemskom rovníku zodpovedá približne jednej námornej míli.

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b 206/2000 Z.z. - vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zo 16. júna 2000 o zákonných meracích jednotkách
  2. a b c d e EISENREICH, Günther, SUBE, Ralf et al. Matematika: anglicko-nemecko-francúzsko-rusko- slovenský slovník (1-2). 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982.
  3. HAJDUK, Anton, ed. a ŠTOHL, Ján, ed. Encyklopédia astronómie. Bratislava: Obzor, 1987. (rôzne strany)
  4. smernica Rady z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS - Príloha - Kapitola 1 - bod 2
  5. šesťdesiatiný. In: Slovník slovenského jazyka, 1959-1968. dostupné online
  6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2018-06-18]. Dostupné online. Archivované 2019-06-10 z originálu.