Určité poruchy imunitného mechanizmu (MKCH-10)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

D80 - D89: URČITÉ PORUCHY IMUNITNÉHO MECHANIZMU patria do III.kapitoly MKCH-10 - Choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitných mechanizmov (MKCH-10, D50 - D89)

Zahŕňa:

  • poruchy komplementového systému
  • imunodeficientné stavy okrem choroby vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV]
  • sarkoidózu

Nezahŕňa:

  • autoimúnnu chorobu (systémovú) NS (M35.9)
  • funkčné poruchy polymorfonukleárnych neutrofilných leukocytov (D71)
  • chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV] (B20 - B24)

D80 - IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ S PREVAHOU PORUCHY PROTILÁTOK

D80.0 - Dedičná hypogamaglobulinémia

Autozómová recesívna agamaglobulinémia (švajčiarsky typ)
Agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X [Brutonova] (s nedostatkom rastového hormónu)

D80.1 - Nefamiliárna hypogamaglobulinémia

Agamaglobulinémia s B-lymfocytmi nesúcimi imunoglobulín
Bežná variabilná agamaglobulinémia [CVAgamma]
Hypogamaglobulinémia NS

D80.2 - Selektívny nedostatok imunoglobulínu A [IgA]
D80.3 - Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G [IgG]
D80.4 - Selektívny nedostatok imunoglobulínu M [IgM]
D80.5 - Imunodeficiencia so zvýšením imunoglobulínu M [IgM]
D80.6 - Nedostatočnosť protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
D80.7 - Prechodná detská hypogamaglobulinémia
D80.8 - Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok

Nedostatok ľahkých reťazcov kappa

D80.9 - Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

D81 - KOMBINOVANÁ IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ

Nezahŕňa autozómnu recesívnu agamaglobulinémiu (D80.0)

D81.0 - Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s retikulárnou dysgenézou
D81.1 - Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s nízkym počtom T a B-lymfocytov
D81.2 - Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] s nízkym alebo normálnym počtov B-lymfocytov
D81.3 - Nedostatok adenozíndezaminázy [ADA]
D81.4 - Nezelofov syndróm
D81.5 - Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy [PNP]
D81.6 - Defekty I. triedy hlavného komplexu histokompatibility

Syndróm nahých lymfocytov

D81.7 - Defekty II. triedy hlavného komplexu histokompatibility
D81.8 - Iné kombinované imunodeficiencie

Nedostatočnosť karboxylázy závislá od biotínu

D81.9 - Bližšie neurčená kombinovaná imunitná nedostatočnosť

Ťažká kombinovaná imunodeficiencia [SCID] NS

D82 - IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ ZDRUŽENÁ S INÝMI ŤAŽKÝMI PORUCHAMI

Nezahŕňa ataxiu telangiectasiu (Louisovu-Barovu) (G11.3)

D82.0 - Wiskottov-Aldrichov syndróm

Imunodeficiencia s trombocytopéniou a ekzémom

D82.1 - Di Georgeov syndróm

Syndróm faryngového vačku
Týmusová
alymfoplázia
aplázia alebo hypoplázia s imunodeficienciou

D82.2 - Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami
D82.3 - Imunodeficiencia po geneticky podmienenej nedostatočnej odpovedi na Epsteinov-Barovej vírus

Lymfoproliferačná choroba viazaná na chromozóm X

D82.4 - Syndróm nadbytku imunoglobulínu E [IgE]
D82.8 - Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami
D82.9 - Imunodeficiencia spojená s ťažkou bližšie neurčenou poruchou

D83 - BEŽNÁ PREMENLIVÁ IMUNITNÁ NEDOSTATOČNOSŤ

D83.0 - Bežná variabilná imunodeficiencia s prevažujúcimi odchýlkami počtu a funkcie B-lymfocytov
D83.1 - Bežná variabilná imunodeficiencia s prevahou porúch imunoregulačných T-lymfocytov
D83.2 - Bežná variabilná imunodeficiencia s autoprotilátkami proti B- alebo T-lymfocytom
D83.8 - Iné bežné variabilné imunodeficiencie
D83.9 - Bližšie neurčená bežná premenlivá imunodeficiencia

D84 - INÉ IMUNODEFICIENCIE

D84.0 - Porucha funkcie lymfocytového antigénu-1 [LFA-1]
D84.1 - Defekty komplementového systému

Nedostatok inhibítora C1 esterázy [C1-INH]

D84.8 - Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti
D84.9 - Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť

D86 - SARKOIDÓZA

D86.0 - Sarkoidóza pľúc
D86.1 - Sarkoidóza miazgových uzlín
D86.2 - Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou miazgových uzlín
D86.3 - Sarkoidóza kože
D86.8 - Sarkoidóza iných a kombinovaných miest

Iridocyklitída pri sarkoidóze† (H22.1*)
Viacnásobné ochrnutie hlavových nervov pri sarkoidóze† (G53.2*)
Sarkoidová
artropatia† (M14.8*)
myokarditída† (I41.8*)
myozitída† (M63.3*)
Uveoparotidová horúčka (Heerfordtova)

D86.9 - Bližšie neurčená sarkoidóza

D89 - INÉ PORUCHY IMUNITNÉHO MECHANIZMU NEZATRIEDENÉ INDE

Nezahŕňa:

  • hyperglobulinémiu NS (R77.1)
  • monoklonálnu gamopatiu (D47.2)
  • zlyhanie a odvrhnutie transplantátu (T86.-)

D89.0 - Polyklonálna hypergamaglobulinémia

Benígna hypergamaglobulinemická purpura
Polyklonálna gamopatia NS

D89.1 - Kryoglobulinémia

Kryoglobulinémia
esenciálna
idiopatická
zmiešaná
primárna
sekundárna
Kryoglobulinemická
purpura
vaskulitída

D89.2 - Bližšie neurčená hypergamaglobulinémia
D89.8 - Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde
D89.9 - Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu

Imunitná choroba NS

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]