Preskočiť na obsah

Ustálené slovné spojenie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ustálené slovné spojenie alebo viazané slovné spojenie alebo slovné spojenie je prvé označenie predmetu frazeológie. Na začiatku frazeologických výskumov našli svoje uplatnenie tam, kde bolo potrebné zdôrazniť opozíciu – ustálené slovné spojenie – voľné slovné spojenie. Neskôr sa začalo rozlišovať ustálené spojenie v širšom význame (t. j. všetky slovné spojenia vyznačujúce sa ustálenosťou) a ustálené spojenia v užšom zmysle (patrili sem najmä slovné spojenia ustálenej povahy). Termínu ustálené slovné spojenie istý čas konkurovali aj príbuzné pojmy – ustálený výraz a ustálený zvrat (p.). Presne sa však neterminologizovali, a tak ostali jeho voľnejšími synonymami. Doposiaľ sa využívajú najmä pri popularizačnom výklade, kde sa pripúšťa pomerne voľné zamieňanie presných terminologických pomenovaní.

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.