Vízia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Organizačné ciele bývajú zhrnuté do misie a/alebo vízie:

  • Definícia vízie v anglofónnom internete:
  • 'obraz budúcnosti, ktorú zamýšľame'.
    vízia slovami popisuje stav, kde sa chcú vidieť v budúcnosti tí, čo určujú ciele. Môže popisovať stav o 10 alebo 20 rokov, ak všetko pôjde presne podľa plánu.
  • Definícia misie : zmysel, účel existencie.

Neradno zamieňať víziu s misiou, pretože sa principiálne odlišujú. Misia definuje účel alebo širší cieľ organizácie alebo podniku. Slúži ako sprievodca v časoch neistoty, maják. Nemá časové ohraničenie. Misia môže ostať rovnakou po desaťročia, ak sa správne formuluje. Vízia je konkrétnejšia pri určovaní cieľov a časového rámca pre ich dosiahnutie. Vízia je viazaná na nejakú formu úspechu.

Napr. „Pomáhame prepravovať tovary a ľudí efektívne bez poškodzovania životného prostredia“ je misia (výrok o misii). Fordov stručný, ale trefný slogan „Kvalita je práca č. 1“ sa tiež môže považovať za určenie misie. Kým „Do roku 2010 budeme medzi 3 najväčšími prepravcami tovarov a ľudí v Severnej Amerike“ je vízia (výrok o vízii). Je to konkrétny a jednoznačný cieľ.