Výnimočný stav

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Výnimočný stav je stav ohrozenia štátu vyhlásený štátnymi orgánmi pre celý štát alebo jeho časť vzhľadom na výnimočné udalosti, ktoré tam nastali.[1] Často sa pri ňom vyhlasuje stanné právo.

Podľa slovenského práva môže byť výnimočný stav vyhlásený „len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov.“[2]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. výjimečný stav. In: Malá československá encyklopedie VI Š-Ž. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. s. 647-648.
  2. Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, [cit. 2023-02-21]. Dostupné online.