Preskočiť na obsah

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Výsledok hospodárenia)

Výsledok hospodárenia (za účtovné obdobie) (staršie hospodársky výsledok (bežného účtovného obdobia), ešte staršie (za socializmu) bilančný zisk alebo súvahový zisk; neformálne zisk (alebo strata), účtovný zisk (alebo účtovná strata), bilančný/súvahový zisk (alebo bilančná/súvahová strata)) je v slovenskom účtovníctve oficiálny názov zostatku na účte Výkazu ziskov a strát. Zodpovedá teda rozdielu účtovných výnosov a účtovných nákladov. Často sa označuje ako VH (výsledok hospodárenia) alebo HV (hospodársky výsledok).

Ak je kladný zvykne sa neformálne nazývať "(účtovný) zisk", ak je záporný "(účtovná) strata". Vyskytuje sa aj ako položka v súvahe (teda bilancii), preto sa nazýva aj "bilančný (súvahový) zisk/strata".

Mimo účtovníctva (vo finančníctve, ekonómii a podobne), ako aj v iných krajinách, sa výsledok hospodárenia bežne nazýva zisk (alebo strata) alebo rôzne inak, pričom v detailoch je často aj odlišne definovaný; napríklad nemusí zahŕňať:

  • kapitálové fondy a fondy zo zisku a/alebo
  • mimoriadne náklady a výnosy a/alebo
  • výsledok hospodárenia (zisk alebo stratu) z minulých rokov
  • daň z príjmu (podľa toho sa rozlišuje výsledok hospodárenia pred zdanením a po zdanení)

Slovenský výsledok hospodárenia toto všetko zahŕňa.

Zisk (právnických osôb) podľa daňového práva je fakticky (hoci sa ten pojem oficiálne nepoužíva) výsledok hospodárenia upravený o výnimky podľa daňového práva. Tvorí základ dane.