Výstava psov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
(Presmerované z Výstavy psov)
Víťaz triedy na Klubovej výstave Hovawartov, Milovice, 2004

Výstava psov je základné kynologické podujatie, kde sa stretávajú majitelia čistokrvných psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa pred rozhodcom (výnimočne pred porotou) a obecenstvom a obdržali odborný posudok o kvalitách a nedostatkoch posudzovaného jedinca od kvalifikovaného rozhodcu.

 • pre laikov je to miesto zaujímavého zážitku, kde možno na vlastné oči vidieť (neraz i pohladiť) množstvo psích plemien, od tých najrozšírenejších po exotické a neobvyklé plemená
 • pre vystavovateľov je to možnosť získať pre svojho psa výstavné ocenenia a tým aj určité osvedčenie o jeho kvalite pre ďalší chov
 • pre vystavovateľov, návštevníkov a kynológov tiež miesto stretnutia s ľuďmi podobných záujmov
 • v neposlednom rade pre psov je to miestom socializácie a tréningu pohybu v dave cudzích ľudí a psov

Výstavné ocenenia psov nie sú len pekné poháre alebo diplomy, ide predovšetkým o systém zušľachťovania jednotlivých plemien. Na výstavách posudzujú jedincov rozhodcovia – odborníci na konkrétne plemená. Rozhodcovia psom udeľujú známky, slovné posudky, tituly a poradie umiestnenia. Všetky tieto parametre majú svoj význam v ďalšej „kariére“ psíka. Len pes s dobrým výsledkom z výstavy sa môže stať chovným – čiže jeho potomkovia môžu dostať preukaz pôvodu. V prípade ďalších výstavných úspechov môže pes obdržať tituly ako šampión krásy, interšampión alebo grandšampión. Tieto tituly zvyšujú prestíž chovateľa a hodnotu psíka v ďalšom chove. Všeobecne je totiž možné povedať, že čím viac má psík výstavných úspechov, tým sa viac približuje štandardu plemena (popisu ideálneho jedinca).

Výstavy psov sú na Slovensku zastrešované Slovenskou kynologickou jednotou, ktorá je členom FCI. Z toho vyplýva, že všetky výstavy poriadané na Slovensku, sú vedené podľa výstavného poriadku FCI.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

Výstavy usporadúvané na Slovensku môžeme rozdeliť na:

 • Klubové a špeciálne – sú to výstavy usporiadané jedným chovateľským klubom, čiže ide o výstavy jedného alebo niekoľkých plemien. Posudzujú na nich odborníci na dané plemeno a sú zamerané na vlastnosti tohoto plemena. Je možné, že sa výstavné pravidla v jednotlivých prípadoch mierne odlišujú od vystavovania tých istých plemien na výstavách všetkých plemien. Môžu sa na nich udeľovať tituly CAC a CAJC, prípadne Klubový víťaz a BOB.
 • Oblastné – ide o výstavy všetkých plemien s oblastnou (regionálnou) pôsobnosťou. Čakateľské tituly sa na nich neudeľujú.
 • Celoštátne a národné – veľké výstavy všetkých plemien s celoštátnym záberom. Zúčastňujú sa ich aj medzinárodní vystavovatelia a rozhodcovia. Udeľujú sa na nich tituly CAC, CAJC, BOB, BIG, BIS.
 • Medzinárodné – najvýznamnejšie pravidelné výstavy na Slovensku. Majú podobný charakter ako celoštátne a národné, ale sú na nich udeľované aj medzinárodné tituly CACIB a posudzujú na nich len rozhodcovia, ktorí majú medzinárodnú licenciu.
 • Európske a svetové – na Slovensku usporadávané len výnimočne. Pre krajinu je cťou, že dostane možnosť usporiadať Európsku alebo Svetovú výstavu. Európska výstava bola na Slovensku usporiadaná v roku 2003 a naša krajina bude mať tú česť hosťovať Svetovú výstavu psov v roku 2009, čo svedčí o dobrom mene slovenskej kynológie vo svete. Na týchto výstavách je možné dostať rovnaké tituly, ako na medzinárodných výstavách.

Priebeh výstavy[upraviť | upraviť zdroj]

Výstavy psov usporadúvané podľa výstavného poriadku FCI, majú ustálený priebeh.

Registrácia psov[upraviť | upraviť zdroj]

Pred samotným posudzovaním je organizátormi poskytnutá aspoň jedna hodina na registráciu. Vystavovatelia sa registrujú vo výstavnej kancelárii, kde si preberajú potrebnú dokumentáciu. Obdržia zároveň aj organizačné pokyny. V tomto čase sa vystavovatelia so svojimi psami zhromažďujú v blízkosti [i]kruhu[/i], v ktorom bude ich plemeno posudzované. Je tu časový priestor na prípravu psa, na networking (stretávanie a rozhovor medzi chovateľmi a majiteľmi psov), aj na kontakt s divákmi.

Posudzovanie jednotlivých plemien[upraviť | upraviť zdroj]

Hlavnou časťou každej výstavy je samotné posudzovanie. Posudzovanie je obvykle rozdelené do tzv. kruhov. V jednom kruhu sú obvykle posudzovaní jedinci jedného plemena. Na slovenských výstavách môže byť v jednom kruhu posudzovaných aj viac plemien, ale nie naraz – plemená sa posudzujú samostatne, za sebou. Najskôr sú posudzovaní jednotlivci z jedného plemena. Nie však všetci spolu, ale rozdelení podľa:

 • pohlavia (zvlášť psi, zvlášť suky)
 • skupín (šteniat, dorastu, mladých, stredná, otvorená, šampiónov, veteránov, pracovná a čestná)

Víťazovi skupiny môže rozhodca udeliť titul CAC (resp. CAJC), čiže Čakateľ na šampióna krásy (Čakateľ na šampióna krásy mladých). Počet takto získaných titulov rozhoduje o udelení šampióna krásy, resp. šampióna krásy mladých.

Jedinci sú do skupín rozdelení predovšetkým podľa veku, v niektorých skupinách aj podľa dosiahnutých titulov. Víťaz každej triedy postupuje do celkového finále, v ktorom rozhodca vyberie víťaza plemena (titul BOB – [i]Best of Breed[/i]). BOB sa zadáva spoločne pre psov aj suky, čiže vo finále nastupujú do súťaže o BOB všetci vítazi skupín spoločne.

Záverečné súťaže[upraviť | upraviť zdroj]

Po posúdení všetkých plemien sa väčšina kruhov uzatvára, a v hlavnom kruhu začínajú prebiehať slávnostné záverečné súťaže. V nich sa vyberá víťaz celej výstavy a to nasledujúcim spôsobom:

Víťaz skupiny[upraviť | upraviť zdroj]

Víťazi plemien (držitelia BOB) nastupujú do kruhu podľa FCI skupín a súťažia o titul vítaza skupiny. O udelení tohoto titulu rozhoduje rozhodca s oprávnením posudzovať záverečné súťaže. Spolu teda nastupujú jedinci rôznych plemien, ale len tých, ktoré sú zaradené do jednej FCI skupiny. Napríklad o titul víťaza FCI skupiny 6 nastupujú duriče a farbiare, o titul víťaza FCI skupiny 7 zasa stavače, pointre a setre.

Závereční víťazi[upraviť | upraviť zdroj]

Víťazi FCI skupín nastupujú do finálnej súťaže o udelenie titulu Víťaza výstavy (BIS = Best in Show). V prípade, že ide o viacdňovú výstavu, najskôr nastúpia víťazi FCI skupín posudzovaných v danom dni do súťaže o Víťaza dňa (BOD = Best of Day) a v záverečnom dni nastúpia víťazi všetkých dní do súťaže o udelenie titulu BIS.

Titul BIS je veľmi prestížnym ocenením a obvykle sa ho dostane len výnimočne kvalitným psom. Pre majiteľa takto oceneného psíka je to vysoko hodnoteným ocenením jeho chovateľských úspechov.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Handling (kynológia)

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 • Výstavný poriadok FCI
 • Výstavný poriadok SKJ