Varistor

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Varistor je nelineárny odporový jednobran.

Varistor je symetrická nelineárna polovodičová súčiastka vyrábaná z polykryštalického materiálu. Pri zväčšovaní napätia medzi jeho vývodmi narastá prúd najprv pomaly a takmer lineárne. Odpor súčiastky je veľký a skoro konštantný. Ak však napätie dosiahne určitú hodnotu Un, ktorá podľa varistora je niekoľko desiatok V, prudko poklesne jeho dynamický vnutorný odpor. Ďalšie malé zväčšenia napätia vyvolá veľký vzrast prúdu. Varistory sa používajú na stabilizáciu jednosmerného napätia, ako ochrana proti prepätiu a pod.

Jeho voltampérová charakteristika je krivka, symetrická podľa začiatku s charakteristickým priebehom, znázorneným na obrázku. Charakteristika sa vyznačuje približne lineárnym úsekom okolo začiatku, potom však pri určitom, dostatočne velkom napätí dochádza k prudkému vzrastu prúdu. Pokým sa neprekročí dovolený stratový výkon varistora, nenastanú nezvratné zmeny.


Pracovná oblasť varistora je obmedzená kolenom charakteristiky (bod A) a dovoleným stratovým výkonom (bod B). V tejto časti sa voltampérová charakteristika vyznačuje malým diferenciálnym odporom.

Voltampérovú charakteristiku varistora možno približne vyjadriť charakteristickou funkciou v tvare ??????????.

Hodnota súčiniteľa C sa pohybuje v rozsahu 102 až 105 a závisí predovšetkým od rozmerov varistora. Mocnitel b sa nazýva činitel nelinearity; závisí od materiálu a použitej technológie a jeho velkosť je v rozsahu 0,15 až 0,50. Pre každý typ varistora uvádza výrobca obidve čísla v katalógu ako charakteristické údaje.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Stabilizácia napätia, ochrana proti prepätiu, a na regulačné účely v obvodoch jednosmerného prúdu a striedavého prúdu technických frekvencií.

Ako príklad uvádzame charakteristické parametre varistora WK681 44:

    charakteristický bod Un = 82 V, In = 10 mA,
    napätie v pracovnej oblasti Un = 82 V +/-20 %,
    približná hodnota súčiniteľa C v charakteristickom bode: C = 260,
    činiteľ nelinearity b = 0,19 až 0,25,
    prístupné zataženie 1 W.